všetky novinkyNovinkyPlatforma ENERGOKLUB®

Platforma ENERGOKLUB® vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu s energiami.

Môže sa stať zdrojom užitočných riešení rôznych výziev, ktoré trápia slovenskú energetiku, byť domovom pre debatu o perspektívach smerovania tohto odvetvia a zároveň prispieva k tomu, aby jej členovia vždy boli v obraze ohľadom aktuálneho diania v sektore energetiky. Výmena poznatkov i skúseností a spoločné hľadanie riešení v priamom dialógu je cestou k získaniu podnetov a posunu slovenskej energetiky vpred. 

Členstvo v klube znamená možnosť zúčastniť sa štandardných, formálnejších podujatí, ako sú prednášky, semináre a diskusie, a tiež špeciálnych pracovno-spoločenských stretnutí. Registrovaní členovia sa môžu prihlásiť do neverejnej časti webovej stránky a získať prístup k uzamknutým článkom s pridanou hodnotou, k prezentáciám, zaujímavým materiálom a ďalším príspevkom. Presný balík služieb závisí od zvoleného typu členstva. Na výber sú tri typy: Štandard, Premium alebo VIP. 

V rámci platformy ENERGOKLUB® organizujeme tiež prednášky vzdelávacieho charakteru, ktoré sú za poplatok prístupné aj pre nečlenov klubu.

Pridajte sa k nám a spolu posunieme konštruktívnu debatu v energetike na novú úroveň!


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®