všetky novinkyNovinkyÚčtovné a daňové poradenstvo pre sektor energetiky

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní. Špecializujeme sa na problematiku pre sektor energetiky.

Od roku 2008 sme usporiadali desiatky účtovných a daňových seminárov s celkovou účasťou viac ako 8 000 účastníkov. Spolupracujeme s uznávanými odborníkmi, inštitúciami štátnej správy a súkromným sektorom.

Garant poskytovaných služieb:

Ing. Daniela Krištofíková, MBA
účtovník expert
registračné číslo 246
certifikát vydaný Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov 30.9.2005
daňový poradca
osvedčenie č. 896/2008
vydané Slovenskou komorou daňových poradcov 27.6.2008

Kontaktujte nás:
Ing. Michaela Naništová
tel.: 02 502 13 142
Michaela.Nanistova@sfera.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®