všetky novinkyNovinkyZákon o energetickej efektívnosti

Podpora plnenia požiadaviek zákona o energetickej efektívnosti

21. októbra 2014 bol prijatý nový zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z.z., ktorý je transpozíciou a doplnením smernice 2012/27/EÚ. Tento zákon upravuje a dopĺňa nové povinnosti pre slovenské spoločnosti v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti s cieľom postupného znižovania celkovej energetickej náročnosti Slovenska. Ide predovšetkým o nasledovné nové povinnosti:

Naša spoločnosť ponúka pre spoločnosti, ktorých sa týkajú povinnosti vyplývajúce zo zákona o energetickej efektívnosti EE), nasledovné služby:
Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®