všetky novinkyNovinkySemináre

ÚČTOVNÍCTVO A DANE:

Aktuálne otázky z DPH a dane z príjmov právnických osôb v roku 2018
Termín: 26.4.2018, 21.5.2018
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, spoločnosť PKF TAX, s.r.o., daňová poradkyňa SKDP

Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p. - vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018
Termín: 10.5.2018
Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ministerstvo financií SR

3 dni plné DPH - Vybrané problémy pri dodaní tovaru a služieb z pohľadu DPH
Termín: 14. - 16.5.2018 (hotel Sitno***, Vyhne)
Prednášajúci: Ing. Milan Vargan, partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, k. s.

Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov
Termín: 17.5.2018
Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií SR; Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Majetok - účtovné a daňové odpisovanie
Termín: 21.5.2018
Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, odborník z praxe

Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve – zmeny platné od 1.1.2018
Termín: 28.5.2018
Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor

Kompletný výklad zákona o DPH
Termín: 29. - 30.5.2018
Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR

Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Termín: 5. - 6.6.2018
Prednášajúci: Ing. Ľubica Sekerková, Finančné riaditeľstvo SR; Ing. Marcela Prajová, Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti

Podnikové kombinácie
Termín: 7.6.2018
Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Vybrané problematické okruhy zdaňovania FO a PO daňou z príjmov v roku 2018
Termín: 14.6.2018
Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií SR; Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Vlastné imanie obchodných spoločností
Termín: 20.6.2018
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR 

MZDY A PERSONALISTIKA:

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov
Termín: 23.5.2018
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru - komplexný pohľad
Termín: 5.6.2018
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

ŠPECIÁLNE:

IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018
Termín: 9. - 11.5.2018, 11. - 13.6.2018
Prednášajúci: Zuzana Nemcová, Lektorka kurzov IAS/IFRS od roku 2015 a súdna znalkyňa v oblastí financií

Povinnosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností a novela Obchodného zákonníka platná od 1.1.2018
Termín: 23.5.2018
Prednášajúci: Mgr. Mgr. Michal Bezák, spolupracujúci advokát v SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.; Mgr. Ján Holota, advokátsky koncipient v SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

ENERGETICKÉ:

Schválená reforma OZE a KVET v praxi
Termín: jeseň 2018
Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Ing. Pavlína Rajteková
t.č.: 0948 630 830
e-mail:vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Vyhradené technické zariadenia
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK