všetky novinkyNovinkySemináre

ÚČTOVNÍCTVO A DANE:

Daňové priznanie PO za rok 2019
Termín: 27. 2. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb
Termín: 28. 2. 2020
Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania
Termín: 4. 3. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov; Ing. Martin Gondár, poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu
Termín: 10. 3. 2020
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: 16. 4. 2020
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialista a odborník na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok)

Aktuálne/vybrané oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve
Termín: 17. 4. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe
Termín: 17. 4. 2020
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky a mjr. JUDr. Anna Stanová – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

DPH komplexne od A do Z - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona o DPH v praxi
Termín: 28. - 29. 4. 2020
Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020
Termín: 12. 5. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka, daňová poradkyňa

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby - najčastejšie nedostatky pri aplikácii zákona v praxi
Termín: 13. - 14. 5. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

3 plné dni DPH
Termín: 25. - 27. 5. 2020
Prednášajúci: Ing. Milan Vargan, partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems

Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020
Termín: 28. 5. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka, daňová poradkyňa

MZDY A PERSONALISTIKA:

Mzdy od A do Z: príplatky, dovolenky, poistné zamestnancov/dôchodcov a ich zdaňovanie
Termín: 22. 5. 2020
Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková, metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd; Ing. Viera Mezeiová, odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe

ENERGETIKA:

Aukcie na výrobu elektriny z OZE
Termín: 12. 3. 2020
Prednášajúci: Blahoslav Němeček, výkonný riaditeľ, expert pre elektroenergetiku, plynárenstvo a teplárenstvo,  Ernst & Young, s.r.o., Praha, Česká republika

ŠPECIÁLNE:

Manažérska ekomonika
Termín: 20. 4. 2020
Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment, v oblastí financií

Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020
Termín: 27. 4. 2020
Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., Mgr. Juraj Kočiš, LL.M., KOČIŠ & PARTNERS – advokátska kancelária Košice

 

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK