všetky novinkyNovinky



Semináre

ÚČTOVNÍCTVO A DANE:

Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách so zameraním na občianske združenia
Termín: 15. 10. 2019
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa

Konsolidovaná účtovná závierka I.
Termín: 28. 10. 2019
Prednášajúci: Ing. Juraj Kello, kvalifikovaný FCCA

Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi
Termín: 4. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní

Účto-dane, ako na ne?
Termín: 5. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Jana Acsová, audítor SKAU, daňový poradca SKDP, lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Medzinárodné zdaňovanie, vybrané problémy zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, nadväznosť na zákon o dani z príjmov
Termín: 6. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ministerstvo financií SR

Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby
Termín: 27. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková, Ministerstvo financií SR

Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva
Termín: 28. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová, Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020
Termín: 28. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Mária Murínová, Špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1.1.2020
Termín: 4. 12. 2019
Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková, Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019
Termín: 5. 12. 2019
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A
Termín: 10. 12. 2019
Prednášajúci: Ing. Viera Mezeiová, odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)
Termín: 12. 12. 2019
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019
Termín: 16. 12. 2019, 21. 1. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade
Termín: 29. 1. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

MZDY A PERSONALISTIKA:

Mzdové výpočty v praktických príkladoch - najčastejšie problémy a chyby
Termín: 24. 10. 2019
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Právne minimum z pracovného práva pre personalistov, mzdárov a HR
Termín: 14. 11. 2019
Prednášajúci: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020
Termín: 12. 12. 2019
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

ENERGETIKA:

Novinky v energetickej legislatíve od 1.1.2020
Termín: 9. 12. 2019
Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

ŠPECIÁLNE:

Právne minimum pre neprávnikov - obchodné zmluvy
Termín: 16. 10. 2019
Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Transferové oceňovanie a dokumentácia k transferovému oceňovaniu z pohľadu zmien v roku 2019
Termín: 11. 11. 2019
Prednášajúci: Ing. Alena Zábojová, daňová poradca, člen SKDP

Transferové oceňovanie nehmotného majetku vo svetle najnovšej Smernice OECD
Termín: 26. 11. 2019
Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

PRIPRAVUJEME:

Daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2020
Termín: November 2019
Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm, daňová poradkyňa, advokátka venujúca sa daňovým sporom

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK