všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Praktické uplatňovanie DPH a DANE Z PRÍJMOV v roku 2021
Termín: 28. 4. 2021
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Online webinár: DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch
Termín: 30. 4. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, zamestnanec finančnej správy, (obľúbený pre zrozumiteľný výklad zákona o DPH s vysvetlením na konkrétnych príkladoch z praxe).

Online webinár: Transferové oceňovanie v čase pandémie COVID-19
Termín: 4. 5. 2021
Prednášajúci: JUDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., advokát a daňový poradca

Online webinár: Nehnuteľnosti z pohľadu daňových povinností – daň z príjmu, DPH, daň z nehnuteľností
Termín: 6. 5. 2021
Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov

Online webinár: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre fyzické a právnické osoby, ktoré získajú status "mikrodaňovníka" od roku 2021
Termín: 7. 5. 2021
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb

Online webinár: Zamestnanecké benefity
Termín: 18. 5. 2021
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb

Dvojdňový online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty
Termín: 1. 6. + 8. 6. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

VIDEOŠKOLENIA:

VIDEOŠKOLENIE: Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 – gastrolístok vs. finančný príspevok
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Luboslava Minková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: GDPR pre personalistov, mzdárov a účtovníčky v roku 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: JUDr. Marcela Macová

VIDEOŠKOLENIE: Najaktuálnejšie zmeny v Zákonníku práce a skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe
Termín: celoročne
Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Jana Vršková, Ing. Michaela Vidová, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa, TAX Ugróczy s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka za rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné od 1. 12. 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Vypĺňanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Murínová, Finančné riaditeľstvo SR

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov

VIDEOŠKOLENIE: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa, TAX Ugróczy s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, novela zákona k 1.1.2021 + otázky z praxe
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR; mjr. JUDr. Anna Stanová, Finančné riaditeľstvo SR

VIDEOŠKOLENIE: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Martina Švaňová, Payroll Manager v spoločnosti Grant Thornton Consulting

VIDEOŠKOLENIE: Daňové a nedaňové výdavky
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, Finančné riaditeľstvo SR

VIDEOŠKOLENIE: Manažérska ekonomika
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment, v oblastí financií

VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov; Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová, odborníčka na daň z príjmov, audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z príjmov

 

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK