všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020
Termín: 7. - 9. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová, audítorka

Online webinár: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: 10. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová, odborníčka na daň z príjmov, audítorka

Online webinár: Daňové a nedaňové výdavky
Termín: 18. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované
Termín: 23. 9. 2020
Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

Online webinár: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: 28. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku
Termín: 29. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR; Ing. Martin Gondár, poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva - Interné smernice účtovnej jednotky
Termín: 30. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka, daňová poradkyňa

Poobedňajší online webinár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: 1. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR

Online webinár: Manažérska ekonomika
Termín: 9. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment, v oblastí financií

Online webinár: Najčastejšie chyby a problémy v praxi pri uplatňovaní DPH a Daň z príjmov
Termín: 13. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

Online webinár: Obchodné a zmluvné právo pre neprávnikov + novinky v roku 2020
Termín: 14. 10. 2020
Prednášajúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., advokát

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtovná trieda 1
Termín: 15. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Jana Acsová, daňová poradkyňa, audítorka

Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe
Termín: 20. 10. 2020
Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská a Mgr. Tomáš Grell LL. M., medzinárodná právnická spoločnosť Taylor Wessing

Online webinár: Aktuálne o verejnom obstarávaní
Termín: 22. 10. 2020
Prednášajúci: Mgr. Katarína Duchoňová, advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava

Online webinár: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti
Termín: 27. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020
Termín: 4. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka

Online webinár: Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH
Termín: 5. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko

SEMINÁRE:

ÚČTOVNÍCTVO A DANE:

Hmotný a nehmotný majetok
Termín: 10. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová, odborníčka na daň z príjmov, audítorka

Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (postup a pravidlá vyplnenia)
Termín: 17. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, Finančné riaditeľstvo SR

Daňové a nedaňové výdavky
Termín: 18. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, Finančné riaditeľstvo SR

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: 28. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR

Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku
Termín: 29. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR; Ing. Martin Gondár, poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Škola podvojného účtovníctva - Interné smernice účtovnej jednotky
Termín: 30. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka, daňová poradkyňa

Poobedňajší seminár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: 1. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR

Najčastejšie chyby a problémy v praxi pri uplatňovaní DPH a Daň z príjmov
Termín: 13. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtovná trieda 1
Termín: 15. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Jana Acsová, daňová poradkyňa, audítorka

Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe
Termín: 20. 10. 2020
Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská a Mgr. Tomáš Grell LL. M., medzinárodná právnická spoločnosť Taylor Wessing

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti
Termín: 27. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

Kompletný výklad zákona o DPH
Termín: 28. - 29. 10. 2020
Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR

Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020
Termín: 4. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová, audítorka

Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH
Termín: 5. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko

MZDY A PERSONALISTIKA:

Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované
Termín: 23. 9. 2020
Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

ŠPECIÁLNE:

Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020
Termín: 7. - 9. 9. 2020
Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová, audítorka

Obchodné a zmluvné právo pre neprávnikov + novinky v roku 2020
Termín: 14. 10. 2020
Prednášajúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., advokát

Aktuálne o verejnom obstarávaní
Termín: 22. 10. 2020
Prednášajúci: Mgr. Katarína Duchoňová, advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava

PRIPRAVUJEME:

Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov
Termín: september - október
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe
Termín: október - november
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR

Cestovné náhrady v r. 2020 v príkladoch
Termín: 19. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK