všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - mzdy 2020, zmeny 2021
Termín: 26. 1. 2021
Prednášajúci: Ing. Lýdia Obtulovičová, daňová poradkyňa, členka SKDP

Online webinár: Účtovná závierka za rok 2020
Termín: 27. 1. 2021
Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2021
Termín: 29. 1. 2021
Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
Termín: 2. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Online webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách
Termín: 5. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR, Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR

Online webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
Termín: 2. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Online webinár: Vypĺňanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020
Termín: 10. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov

Online webinár: Daňové priznanie k DPH – nové tlačivo pre rok 2021, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
Termín: 11. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020
Termín: 16. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP

Online webinár: Najaktuálnejšie zmeny v Zákonníku práce a skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe
Termín: 18. 2. 2021
Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing

Online webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné od 1. 12. 2020
Termín: 26. 2. 2021
Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financií SR, metodička pre oblasť dane z motorových vozidiel

Online webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní
Termín: 5. 3. 2021
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR; Ing. Martin Gondár, konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej sa na poradenskú činnosť v oblasti podpory výskumu a vývoja

VIDEOŠKOLENIA:

VIDEOŠKOLENIE: Manažérska ekonomika
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment, v oblastí financií

VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov; Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová, odborníčka na daň z príjmov, audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z príjmov

 

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK