všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Daňové a nedaňové výdavky
Termín: 3. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov
Termín: 9. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia
Termín: 11. 11. 2020
Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020
Termín: 18. - 20. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová, audítorka

Online webinár: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch
Termín: 24. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Martina Švaňová, Payroll Manager v spoločnosti Grant Thornton Consulting

Online webinár: Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe
Termín: 26. 11. 2020
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR; mjr. JUDr. Anna Stanová, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022
Termín: 2. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Murínová, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021
Termín: 3. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa

Online webinár: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby
Termín: 4. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020
Termín: 7. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov, audítorka

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021
Termín: 9. 12. 2020
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, daňové priznanie typ A, zmeny v zdaňovaní príjmov zamestnancov od 1. 1. 2021
Termín: 14. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Zita Kajanovičová, Finančné riaditeľstvo SR

Online webinár: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020
Termín: 15. 12. 2020
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIA:

VIDEOŠKOLENIE: Manažérska ekonomika
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová, súdna znalkyňa v odbore ekonómia a manažment, v oblastí financií

VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov; Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová, odborníčka na daň z príjmov, audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIE: Vysielanie zamestnancov, daňoví nerezidenti a úprava platenia odvodov, zdaňovanie a vzťahujúce sa cestovné náhrady
Termín: celoročne
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborníčka na mzdovú problematiku

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

VIDEOŠKOLENIE: Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu (vr. praktických príkladov)
Termín: celoročne
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK