všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021
Termín: 28. 1. 2022
Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková, metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva

Online webinár: Pravidlá používania cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022
Termín: 1. 2. 2022
Prednášajúci: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na problematiku ochrany osobných údajov

Online webinár: Daňová závierka za rok 2021
Termín: 3. 2. 2022
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, metodička Finančného riaditeľstva SR

Online webinár: Aktuality v mzdovej učtárni v r. 2022 a ročné zúčtovanie dane za rok 2021
Termín: 8. 2. 2022
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborníčka a dlhoročná lektorka na mzdovú problematiku

Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania
Termín: 8. 2. 2022
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Online webinár: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2021
Termín: 10. 2. 2022
Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP

Online webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Termín: 15. 2. 2022
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov, audítorka - členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štandardov SKAu

Online webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022
Termín: 17. 2. 2022
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania
Termín: 2. 3. 2022
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb

VIDEOŠKOLENIA:

VIDEOŠKOLENIE: Daňová závierka za rok 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová, metodička Finančného riaditeľstva SR

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

VIDEOŠKOLENIE: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

VIDEOŠKOLENIE: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb

VIDEOŠKOLENIE: Daň z motorových vozidiel za rok 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní

VIDEOŠKOLENIE: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok - účtovné a daňové odpisy
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová

VIDEOŠKOLENIE: Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.1.2022 - po novele zákona zo dňa 27.10.2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková, metodička pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková, metodička pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti dane z príjmov a autorka odborných článkov a publikácií

VIDEOŠKOLENIE: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Murínová, Finančné riaditeľstvo SR

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

PhDr. Lukáš Vravník
t.č.: +421 948 630 830
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®