všetky novinkyNovinkySemináre

ONLINE WEBINÁRE:

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľad
Termín: 14. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Jana Acsová, audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa – členka SKDP a odborníčka v oblasti daní, účtovníctva a IFRS

Online webinár: Daň vyberaná zrážkou
Termín: 18. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti dane z príjmov a autorka odborných článkov a publikácií

Online webinár: Zmeny v zdravotnom poistení od 1.10.2021, kurzarbeit a dôchodkový systém vrátane pripravovaných zmien
Termín: 20. 10. 2021
Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková, špecialista na mzdovú problematiku s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou

Online webinár: Zákon o odpadoch v znení platnom od 1.1.2021 a pripravované zmeny od 15.10.2021
Termín: 25. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Peter Gallovič, špecialista na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou

Dvojdňový online webinár – 1. a 2. časť spolu: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty
Termín: 26. + 27. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty - 1.časť
Termín: 26. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty - 2. časť
Termín: 27. 10. 2021
Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký, metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Online webinár: DPH – zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a od 1.1.2022
Termín: 4. 11. 2021
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

Online webinár: Spotrebná daň z minerálneho oleja, z elektriny, uhlia a zemného plynu; vyplnenie tlačív daňových priznaní
Termín: 9. 11. 2021
Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SR

Online webinár: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade
Termín: 10. 11. 2021
Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR

Online webinár: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch
Termín: 11. 11. 2021
Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková, metodička pre oblasť cestovných náhrad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Online webinár: Aktuality v oblasti ochrany osobných údajov pre personálne a mzdové oddelenia
Termín: 15. 11. 2021
Prednášajúci: JUDr. Marcela Macová, venuje sa problematike ochrany osobných údajov

Online webinár: Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve; odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
Termín: 24. 11. 2021
Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátská kancelária Taylor Wessing v Bratislave

Online webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2021
Termín: 2. 12. 2021
Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov

Online webinár: Novela zákona o verejnom obstarávaní
Termín: 3. 12. 2021
Prednášajúci: Mgr. Branislav Hudec , Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania. Dlhoročný odborník v oblasti verejného obstarávania

Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením tlačiva daňového priznania
Termín: 9. 12. 2021
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021
Termín: 14. 12. 2021
Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

VIDEOŠKOLENIA:

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

VIDEOŠKOLENIE: Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku od 1.1.2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: JUDr. Toško Beran, Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Zamestnanecké benefity
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

 

 

 

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo, Ministerstvo financií SR

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022
Termín: celoročne
Prednášajúci: Ing. Mária Murínová, Finančné riaditeľstvo SR

 

Na stránke www.seminare.sfera.sk nájdete aktuálne informácie a možnosť jednoduchého online prihlásenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Veronika Šišovská
t.č.: 0907 288 521
e-mail: vzdelavanie@sfera.sk

Nájdete nás aj na www.facebook.com/OdborneSeminareSfera facebook_logo


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK