všetky novinkyNovinkyZvýšenie cien produktov a služieb Bentley Systems od 1.4.2018

12. 3. 2018

Spoločnosť Bentley Systems oznámila 2,50 % medziročné zvýšenie cien produktov a služieb (Bentley SELECT) pre región Slovenskej republiky.

Zvýšenie nadobudne účinnosť 1.4.2018. Do konca marca je ešte možný nákup za nižšie ceny.

Kontaktujte nás v prípade záujmu o ponuku alebo podrobnejšie informácie.

Predchádzajúce novinky

Úspešne sme odovzdali nový projekt
14. 3. 2018

Naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala zákazníkovi Stredoslovenská distribučná, a.s. projekt konsolidácie databázových prostredí. Jeho cieľom bolo zjednotenie heterogénneho prostredia databáz Oracle s následnou SLA podporou na obdobie 7 rokov. Pri i...

Sféra vstúpila do Republikovej únie zamestnávateľov
26. 2. 2018

V jednote je sila, hovorí staré latinské príslovie. S cieľom aktívne prispieť k rozvoju inovačného podnikateľského prostredia, tvorbe stabilnej a predvídateľnej legislatívy a v snahe podporiť rozvoj digitalizácie na Slovensku sa spoločnosť SFÉRA, a.s., st...

Spájame sily pri rozvoji OZE na Slovensku
21. 2. 2018

Obnoviteľné zdroje vrátane fotovoltiky každým rokom potvrdzujú svoju silnejúcu pozíciu v globálnom výrobnom mixe. Spolu s digitálnymi technológiami posúvajú niekdajšiu energetiku, ktorá bola založená na jednoduchom toku energie z centralizovanej výrobne s...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®