všetky novinkyNovinkySféra vstúpila do Republikovej únie zamestnávateľov

26. 2. 2018

V jednote je sila, hovorí staré latinské príslovie. S cieľom aktívne prispieť k rozvoju inovačného podnikateľského prostredia, tvorbe stabilnej a predvídateľnej legislatívy a v snahe podporiť rozvoj digitalizácie na Slovensku sa spoločnosť SFÉRA, a.s., stala členom najvýznamnejšej kolektívnej organizácie súkromného sektora, ktorá zastupuje záujmy zamestnávateľov na Slovensku, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Asociácia vznikla v roku 2004 a v súčasnosti združuje viac ako 1300 firiem zo sektora priemyslu, IT odvetvia, energetiky, obchodu, služieb atď.

RÚZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Podieľa sa na príprave právnych predpisov týkajúcich sa všetkých kľúčových oblastí hospodárstva. Spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, so zástupcami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami a ďalšími partnermi na domácej aj európskej úrovni.

 

Predchádzajúce novinky

Spájame sily pri rozvoji OZE na Slovensku
21. 2. 2018

Obnoviteľné zdroje vrátane fotovoltiky každým rokom potvrdzujú svoju silnejúcu pozíciu v globálnom výrobnom mixe. Spolu s digitálnymi technológiami posúvajú niekdajšiu energetiku, ktorá bola založená na jednoduchom toku energie z centralizovanej výrobne s...

Elektromobilita mení tradičnú energetiku
19. 1. 2018

Naša spoločnosť bola k 1.1.2018 prijatá za člena Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).  Vývoj technológií sa neustále zrýchľuje a mení tradičnú energetiku. Vstupom do SEVA prispejeme k napĺňaniu jej cieľov: Vytvorenie efektívnej platformy pr...

Podporujeme vzdelávací program Butterfly Effect
17. 1. 2018

V dynamickom IT biznise nemožno zaspať na vavrínoch a praktické vzdelanie je pre digitálne prostredie nevyhnutnosťou. Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť nový multidisciplinárny vzdelávací program Butterfly Effect. Jeho cieľom je poskytnúť vzdelávaciu ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®