všetky novinkyNovinkySpájame sily pri rozvoji OZE na Slovensku

21. 2. 2018

Obnoviteľné zdroje vrátane fotovoltiky každým rokom potvrdzujú svoju silnejúcu pozíciu v globálnom výrobnom mixe. Spolu s digitálnymi technológiami posúvajú niekdajšiu energetiku, ktorá bola založená na jednoduchom toku energie z centralizovanej výrobne spaľujúcej fosílne palivo k pasívnym odberateľom, na novú úroveň vyznačujúcu sa decentralizovanou sieťou bezemisných, flexibilných a vzájomne prepojených jednotiek.

Jedným z hlavných podporovateľov novej podoby energetiky u nás, je Slovenská asociácia pre fotovoltický priemysel a OZE (SAPI). SAPI vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich vo fotovoltickom priemysle. V súčasnosti združuje množstvo individuálnych aj skupinových členov a partnerov, nielen z domácich firiem, ale aj zahraničných.

Zdieľaná vízia a spoločné ciele viedli k tomu, že sa naša spoločnosť stala členom tohto združenia.

Veríme, že našimi skúsenosťami, osvedčenými softvérovými riešeniami, ale tiež inovatívnymi nápadmi, prispejeme k udržateľnému rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Predchádzajúce novinky

Elektromobilita mení tradičnú energetiku
19. 1. 2018

Naša spoločnosť bola k 1.1.2018 prijatá za člena Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).  Vývoj technológií sa neustále zrýchľuje a mení tradičnú energetiku. Vstupom do SEVA prispejeme k napĺňaniu jej cieľov: Vytvorenie efektívnej platformy pr...

Podporujeme vzdelávací program Butterfly Effect
17. 1. 2018

V dynamickom IT biznise nemožno zaspať na vavrínoch a praktické vzdelanie je pre digitálne prostredie nevyhnutnosťou. Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť nový multidisciplinárny vzdelávací program Butterfly Effect. Jeho cieľom je poskytnúť vzdelávaciu ...

Národné fórum údržby 2018 podporíme ako generálny partner
11. 1. 2018

V dňoch 29. - 30. mája 2018 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách medzinárodná konferencia Národné fórum údržby (NFÚ). V poradí 18. ročník tejto konferencie podporí sféra, a.s., ako generálny partner. Manažérom a špecialistom z oblasti údržby predstavíme inov...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®