všetky novinkyNovinkyWorkshop 12.3.2019: Obnoviteľné zdroje a inovácie v energetike

28. 2. 2019

ENERGOKLUB® v spolupráci s FutureNow a HubHub organizuje workshop, otvorený pre širokú odbornú verejnosť. Aké politické a technologické trendy sa presadzujú v energetike? Dajú sa nové trendy skutočne implementovať v praxi, a ak áno, za akých podmienok?

V rámci odborného programu vystúpia vzácni zahraniční a domáci hostia. Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnerom podujatia je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Workshop bude prebiehať v slovenčine so simultánnym tlmočením do angličtiny.

Viac informácií na samostatnej stránke podujatia.

Predchádzajúce novinky

Systém správy IT zariadení pre Národnú diaľničnú spoločnosť
8. 2. 2019

Nový produkt XMatik®.smart|EAM bol úspešne nasadený za účelom evidencie a správy IT zariadení klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s., v rámci jej sídla v Bratislave. Analýza, spracovanie vstupných údajov, konfigurácia a nasadenie do produkčnej prevádz...

Slováci pomáhajú na Ukrajine liberalizovať trh s elektrinou
31. 1. 2019

Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja sféra, a.s., bol hosťom relácie EKONOMIKA Tu a teraz (videozáznam). S Richardom Kvasňovským hovorili o liberalizácii trhu s elektrinou na Ukrajine. „Na Ukrajine už došlo k otvoreniu maloobchodného trhu s elektrickou ...

Účasť v projekte DA SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region
10. 1. 2019

Tímový projekt GridBox, ktorý realizujeme v rámci platinového partnerstva s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal súčasťou projektu DA SPACE, v rámci ktorého sa na Slovensku buduje laborató...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®