všetky novinkyNovinkySystém správy IT zariadení pre Národnú diaľničnú spoločnosť

8. 2. 2019

Nový produkt XMatik®.smart|EAM bol úspešne nasadený za účelom evidencie a správy IT zariadení klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s., v rámci jej sídla v Bratislave. Analýza, spracovanie vstupných údajov, konfigurácia a nasadenie do produkčnej prevádzky boli zabezpečené v priebehu 6 týždňov.

Medzi spravovanými zariadeniami NDS sa nachádzajú, okrem iného, sieťové zariadenia, výstupné zariadenia, záložné zdroje, servery a zobrazovacie jednotky. Pokrýva tiež spracovanie organizačnej štruktúry NDS. XMatik®.smart|EAM má široké možnosti práce s grafickými informáciami. V prípade NDS sme zabezpečili spracovanie inteligentných plánov podlaží, prepojených s jednotlivými zariadeniami.

XMatik®.smart|EAM bol uvedený na trh koncom roku 2018. Je dostupný prostredníctvom modernej desktop aplikácie ako aj webového portálu. Umožňuje flexibilné pridávanie nových prvkov a celých dátových štruktúr. Je otvorený pre rozšírenie na ďalšie prevádzky a oblasti záujmu klienta.

Predchádzajúce novinky

Slováci pomáhajú na Ukrajine liberalizovať trh s elektrinou
31. 1. 2019

Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja sféra, a.s., bol hosťom relácie EKONOMIKA Tu a teraz (videozáznam). S Richardom Kvasňovským hovorili o liberalizácii trhu s elektrinou na Ukrajine. „Na Ukrajine už došlo k otvoreniu maloobchodného trhu s elektrickou ...

Účasť v projekte DA SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region
10. 1. 2019

Tímový projekt GridBox, ktorý realizujeme v rámci platinového partnerstva s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal súčasťou projektu DA SPACE, v rámci ktorého sa na Slovensku buduje laborató...

Zlaté partnerstvo s Microsoft potvrdené
7. 1. 2019

Obhájili sme štatút Microsoft GOLD Certified Partner pre kompetenciu Application Development v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Do tohto exkluzívneho klubu sa dostanú len partneri, ktorí preukážu odbornosť svojich vývojárov certifikácio...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®