všetky novinkyNovinkyÚčasť v projekte DA SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region

10. 1. 2019

Tímový projekt GridBox, ktorý realizujeme v rámci platinového partnerstva s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal súčasťou projektu DA SPACE, v rámci ktorého sa na Slovensku buduje laboratórium otvorených inovácií. Cieľom laboratória je poskytnúť študentským tímom možnosť pracovať na projektoch zadaných partnermi z priemyslu a verejných inštitúcií.

Predchádzajúce novinky

Zlaté partnerstvo s Microsoft potvrdené
7. 1. 2019

Obhájili sme štatút Microsoft GOLD Certified Partner pre kompetenciu Application Development v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Do tohto exkluzívneho klubu sa dostanú len partneri, ktorí preukážu odbornosť svojich vývojárov certifikácio...

PF 2019
21. 12. 2018

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu a želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Nový bilančný systém pre spoločnosť Západoslovenská distribučná
21. 12. 2018

Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy dodáme nový bilančný systém pre účely denného trhu s elektrinou. Systém bude v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSD) zabezpečovať procesy bilancovania distribučnej sústavy vrátane dátovej...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®