všetky novinkyNovinkyZlaté partnerstvo s Microsoft potvrdené

7. 1. 2019

Obhájili sme štatút Microsoft GOLD Certified Partner pre kompetenciu Application Development v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft.


Do tohto exkluzívneho klubu sa dostanú len partneri, ktorí preukážu odbornosť svojich vývojárov certifikáciou MSCD (Microsoft Certified Solutions Developer). Ide o najvyššiu certifikačnú úroveň, ktorá preukazuje odborné kompetencie spoločnosti pre implementáciu softvérových aplikácií a služieb s využitím najmodernejších technológií od spoločnosti Microsoft.

Partnerom so zlatou certifikáciou poskytuje Microsoft širokú paletu výhod, ktoré im umožňujú používanie najmodernejšieho vývojového prostredia, prístup k najnovším verziám produktov a technológií, prednostnú technickú podporu, špecializované školenia. Zlatí partneri tak získavajú oproti iným spoločnostiam významnú konkurenčnú výhodu pri vývoji a poskytovaní služieb s využitím technológií a produktov od spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť sféra, a.s., je zároveň držiteľom štatútu Microsoft SILVER Certified Partner pre kompenetncie Datacenter a Windows and Devices.

Predchádzajúce novinky

PF 2019
21. 12. 2018

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu a želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Nový bilančný systém pre spoločnosť Západoslovenská distribučná
21. 12. 2018

Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy dodáme nový bilančný systém pre účely denného trhu s elektrinou. Systém bude v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSD) zabezpečovať procesy bilancovania distribučnej sústavy vrátane dátovej...

Spúšťame nový projekt v spoločnosti Západoslovenská distribučná
19. 12. 2018

Naša firma dodá nový informačný systém, ktorý skonsoliduje všetky odpočty meradiel u najväčšieho prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na Slovensku. Informačný systém konsolidácie odpočtových centrál – to je názov novej zákazky, ktorú bude sfé...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®