všetky novinkyNovinkySystém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015

22. 5. 2018

V dňoch 12. - 13. 4. 2018 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 16 rokov spĺňa požiadavky normy ISO 9001: 2015.

Certifikát ISO 9001:2015 spoločnosti sféra, a.s., na nastávajúce trojročné obdobie je platný pre nasledujúci rozsah:

• zabezpečenie komplexných služieb v oblasti IT riešení zahŕňajúcich poradenský servis, návrh, realizáciu, integráciu, správu a podporu,
• kúpa, predaj a podpora v oblasti hardware a software,
• automatizované spracovanie dát,
• organizovanie seminárov a konferencií.

Certifikát vydaný akreditovanou spoločnosťou DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., je platný od 24. mája 2018.

Predchádzajúce novinky

Sféra na „Oracle Cloud Day 2018“
18. 5. 2018

Oracle Cloud mení spôsob, akým spoločnosti pristupujú ku klientom a občanom. Naša spoločnosť sféra, a.s., bola jedným z partnerov podujatia spoločnosti Oracle Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 10.5.2018 v Šamoríne. Na konferencii odzneli prezentácie Oracl...

Výrazné úspory nákladov s PI Systémom
15. 5. 2018

Spoločnosť OSIsoft organizuje 6. a 7. júna 2018 v Ostrave regionálny seminár PI Systém v digitálnej firme.PI SystemTM na báze otvorenej podnikovej infraštruktúry zabezpečuje zber veľkého množstva online dát z rôznych dátových zdrojov s cieľom poskytnúť ...

Sféra podporuje odborné podujatie ENERGETIKA 2018
19. 3. 2018

Spoločnosť sféra, a.s. sa stala partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie ENERGETIKA 2018. Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskum...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®