všetky novinkyNovinkyVýrazné úspory nákladov s PI Systémom

15. 5. 2018

Spoločnosť OSIsoft organizuje 6. a 7. júna 2018 v Ostrave regionálny seminár PI Systém v digitálnej firme.

PI SystemTM na báze otvorenej podnikovej infraštruktúry zabezpečuje zber veľkého množstva online dát z rôznych dátových zdrojov s cieľom poskytnúť v reálnom čase údaje a umožniť spoločnostiam:

PI SystemTM má natívne pripojenia na širokú sieť aplikácií zdrojov dát (napr. SCADA, PLC, RDBMS, a i.). Jednou z oblastí využitia je aj prediktívna údržba, ktorá je založená na trvalom sledovaní zariadenia a vyhodnocovaní jeho stavu. Využíva metódy technickej diagnostiky a prognostiky a prináša úspory prevádzkových a skladovacích nákladov.

Konečným prínosom je dostupnosť informácií v správnom čase, pre správnych ľudí, pre rozhodovacie a riadiace procesy spoločnosti.

Ak Vás tieto informácie zaujali a chceli by ste sa dozvedieť omnoho viac, využite príležitosť zúčastniť sa na seminári. Spoločnosť sféra, a.s., je jedným z partnerov.

Podrobné informácie, program a registrácia na seminár.

Predchádzajúce novinky

Sféra podporuje odborné podujatie ENERGETIKA 2018
19. 3. 2018

Spoločnosť sféra, a.s. sa stala partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie ENERGETIKA 2018. Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskum...

Úspešne sme odovzdali nový projekt
14. 3. 2018

Naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala zákazníkovi Stredoslovenská distribučná, a.s. projekt konsolidácie databázových prostredí. Jeho cieľom bolo zjednotenie heterogénneho prostredia databáz Oracle s následnou SLA podporou na obdobie 7 rokov. Pri i...

Zvýšenie cien produktov a služieb Bentley Systems od 1.4.2018
12. 3. 2018

Spoločnosť Bentley Systems oznámila 2,50 % medziročné zvýšenie cien produktov a služieb (Bentley SELECT) pre región Slovenskej republiky. Zvýšenie nadobudne účinnosť 1.4.2018. Do konca marca je ešte možný nákup za nižšie ceny. Kontaktujte nás v prípade ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®