všetky novinkyNovinkySféra na „Oracle Cloud Day 2018“

18. 5. 2018

Oracle Cloud mení spôsob, akým spoločnosti pristupujú ku klientom a občanom.

Naša spoločnosť sféra, a.s., bola jedným z partnerov podujatia spoločnosti Oracle Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 10.5.2018 v Šamoríne.

Na konferencii odzneli prezentácie Oracle Cloud tímu týkajúce sa poskytovania cloudových služieb s cieľom poukázať na nové príležitosti, ktoré prináša nová generácia technológií. Tieto technológie umožnia urýchliť inovácie a modernizovať každú firmu.

Predchádzajúce novinky

Výrazné úspory nákladov s PI Systémom
15. 5. 2018

Spoločnosť OSIsoft organizuje 6. a 7. júna 2018 v Ostrave regionálny seminár PI Systém v digitálnej firme.PI SystemTM na báze otvorenej podnikovej infraštruktúry zabezpečuje zber veľkého množstva online dát z rôznych dátových zdrojov s cieľom poskytnúť ...

Sféra podporuje odborné podujatie ENERGETIKA 2018
19. 3. 2018

Spoločnosť sféra, a.s. sa stala partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie ENERGETIKA 2018. Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskum...

Úspešne sme odovzdali nový projekt
14. 3. 2018

Naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala zákazníkovi Stredoslovenská distribučná, a.s. projekt konsolidácie databázových prostredí. Jeho cieľom bolo zjednotenie heterogénneho prostredia databáz Oracle s následnou SLA podporou na obdobie 7 rokov. Pri i...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®