všetky novinkyNovinkyStrategická partnerská spolupráca medzi skupinou MOL a sféra, a.s.

20. 12. 2007

Uzavreli sme významnú dohodu v rámci iniciatívy GLOBAL 5, ktorá dáva základ strategickej partnerskej spolupráci s členmi skupiny MOL. Jej cieľom je vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah v priebehu ktorého MOL a jeho dcérske a partnerské spoločnosti budú využívať odborné znalosti a dodávky materiálu a služieb od našej spoločnosti. 
Bezprostredným záujmom zmluvných strán je, aby vytvorili tento partnerský vzťah a v budúcnosti svoju spoluprácu rozvíjali k spoločnému prospechu a realizovali ich za nových podmienok.
Prvým výstupom tejto spolupráce je uzavretie Rámcovej Zmluvy medzi spoločnosťami sféra, a.s., a Slovnaft, a.s., na obdobie 5 rokov o poskytovaní technickej a technologickej podpory informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET, ktorý je v Slovnaft, a.s., úspešne nasadený už viac ako 12 rokov.

Predchádzajúce novinky

Integrácia informačných systémov v skupine MOL
7. 11. 2007

Spoločnosť Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., rozhodla o integrácii novozavedeného produktu SAP so systémom správy technologického majetku na báze produktuXMatik®.NET. Integráciu realizujeme v spolupráci so spoločnosťou HP Hungary,...

sféra, a.s., členom Bentley PAC
5. 11. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., prijala pozvanie spoločnosti Bentley a stala sa členom rady The Bentley Partner Advisory Council Bentley (PAC). Spoločnosť Bentley založila túto radu za účelom získavania spätnej väzby k svojim kľúčovým produktom, službám...

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®