všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM 2007

26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.
Prednášajúci sa zaoberali otázkami obchodnej a technickej infraštruktúry elektroenergetického trhu ako aj vývoja jeho legislatívnej základne. Vysoká úroveň odborného programu a dlhoročné pôsobenie spoločnosti sféra, a.s., v oblasti energetiky prilákalo 154 účastníkov zo 75 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré pokryli súkromný aj verejný sektor a štátnu správu z rôznych aspektov výroby, prenosu, distribúcie, obchodu či odberu elektrickej energie, vrátane legislatívnych a technologických hľadísk. www.energoforum.sk

energoforum2007_1.jpg

energoforum2007_2.jpg

energoforum2007_3.jpg

energoforum2007_4.jpg

energoforum2007_5.jpg

energoforum2007_6.jpg

energoforum2007_7.jpg

Predchádzajúce novinky

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

ENKO 2007
12. 6. 2007

IV. slovenský energetický kongres ENKO 2007 sa už tradične konal v Pálfyho paláci v Bratislave v dňoch 5. - 6.6.2007. Motto kongresu bolo "Energia, jej cena a nové dynamické prvky trhu energií". Hlavné témy prvého dňa boli: možnosti zásobovania elekt...

Národné fórum údržby 2007
6. 6. 2007

V dňoch 29. - 30. mája 2007 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2007. Konferencia, organizovaná Slovenskou spoločnosťou údržby, bola konaná pod záštitou Ministerstva hosp...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®