všetky novinkyNovinkysféra, a.s., členom Bentley PAC

5. 11. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., prijala pozvanie spoločnosti Bentley a stala sa členom rady The Bentley Partner Advisory Council Bentley (PAC). Spoločnosť Bentley založila túto radu za účelom získavania spätnej väzby k svojim kľúčovým produktom, službám, obchodným stratégiám a programom prostredníctvom otvoreného dialógu svojich vedúcich pracovníkov s úzkym okruhom vybraných partnerov. Naša spoločnosť sa tým zaradila k 4 významným Bentley partnerom v regióne Európy, Afriky a stredného východu, pričom ako jediná reprezentuje vertikálu Geo, región strednej a východnej Európy a spoločnosti vyvíjajúce riešenia na báze Bentley softvéru.
Prvé stretnutie Bentley PAC, na ktorom sme sa zúčastnili, sa konalo v Budapešti, v dňoch 16. - 18.10.2007.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

Rozšírenie systémov automatizovaného zberu dát
15. 8. 2007

Pre kľučového zákazníka, SE, a.s., dodávame produkt XMatik® AZD zabezpečujúci nadväznosť na zmeny užívateľského prostredia v elektroenergetike a zmeny legislatívy pre potreby spracovania meteringových dát o dodávkach elektrickej energ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®