všetky novinkyNovinkyStali sme sa členmi databázy riešiteľov digitálnych projektov

11. 3. 2024

Po zaradení našej spoločnosti SFÉRA, a.s., do databázy riešiteľov inovačných projektov nás Ministerstvo hospodárstva SR zaradilo aj do databázy riešiteľov digitálnych projektov.

V  databáze riešiteľov projektov – digitálne vouchery sú registrovaní poskytovatelia služieb, ktorí preukázali prax v realizovaní projektov alebo poskytovaní služieb v konkrétnych oblastiach digitalizácie. Cieľom digitálnych voucherov je podporiť prepájanie súkromného sektora s akademickým sektorom v záujme stimulovať digitalizáciu podnikových procesov a služieb. Databáza riešiteľov pre digitálne vouchery je zverejnená na webovom sídle MH SR, v sekcii Plán obnovy, časť Výskum a inovácie 

Vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a výška inovačného alebo digitálneho vouchera predstavuje maximálne 15 000 eur.

Predchádzajúce novinky

Naše IT riešenie pre výrobcov elektrickej energie
4. 3. 2024

Pre výrobcov elektrickej energie prinášame spoľahlivé riešenie pre odovzdávanie nameraných údajov alebo náhradným spôsobom určených údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Plnenie legislatívnych povinností výrobcov elektriny vo vzťahu k OKTE...

Databáza riešiteľov inovačných projektov rozšírená o zápis našej firmy
9. 2. 2024

V rámci mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk bol 31.1.2024 aktualizovaný zoznam subjektov databázy oprávnených riešiteľov projektov – inovačné vouchery o zápis našej spoločnosti SFÉRA, a.s. Na základe ...

Aktualizovali sme informačné systémy operátora trhu
23. 1. 2024

V súvislosti s novelou Vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z., vstúpili od 1.1.2024 do platnosti zmeny, ktoré okrem iného stanovujú zodpovednosť spoločnosti OKTE, a.s., za proces zmeny subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny a umožňujú reťazenie zodpovednosti za...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®