všetky novinkyNovinkyAktualizovali sme informačné systémy operátora trhu

23. 1. 2024

V súvislosti s novelou Vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z., vstúpili od 1.1.2024 do platnosti zmeny, ktoré okrem iného stanovujú zodpovednosť spoločnosti OKTE, a.s., za proces zmeny subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny a umožňujú reťazenie zodpovednosti za odchýlku. V dôsledku tejto legislatívnej zmeny bola v rámci spoločnosti OKTE, a.s., vyvolaná potreba početných zmien v systémoch XMtrade®/ISOM a XMtrade®/ISCF a súčasne bolo potrebné u troch najväčších distribučných spoločností implementovať  zmeny v externých rozhraniach ich systémov a dosiahnuť vzájomný súlad procesov.

Implementáciu a testovanie zmien sa podarilo nášmu vývojovému tímu zrealizovať v požadovanom funkčnom rozsahu a kvalite a s dodržaním všetkých zákonom stanovených termínov, čím sme potvrdili status spoľahlivého partnera pre vývoj a správu informačných systémov pre strategické subjekty energetického trhu.

Predchádzajúce novinky

Zverejnenie patentovej prihlášky na dosah
16. 1. 2024

IT špecialistom našej spoločnosti zaoberajúcim sa technológiami rozšírenej, virtuálnej a zmiešanej reality sa podarilo dosiahnuť výnimočný úspech v podobe vynálezu, ktorý je aktuálne predmetom konania vo veci patentovej prihlášky na Úrade priemyselného vl...

PF 2024
22. 12. 2023

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu. Prajeme príjemné a pokojné prežitie sviatočných dní a úspešný nový rok 2024!

Aj tento rok sme podporili benefičný koncert
18. 12. 2023

Je nám potešením, že aj tento rok sme svojim príspevkom podporili 11. ročník benefičného koncertu „Na krídlach anjelov“, vďaka ktorému prežili úžasné chvíle s nefalšovaným úsmevom na tvárach tí, ktorí čelia svojmu mentálnemu alebo zdravotnému handicap-u. ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®