všetky novinkyNovinkyNaše IT riešenie pre výrobcov elektrickej energie

4. 3. 2024

Pre výrobcov elektrickej energie prinášame spoľahlivé riešenie pre odovzdávanie nameraných údajov alebo náhradným spôsobom určených údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Plnenie legislatívnych povinností výrobcov elektriny vo vzťahu k OKTE zabezpečí naša softvérová platforma XMatik® - automatizované odovzdávanie údajov (SaaS) a to aj v prípade výpadku meraní a v súlade s Prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu.

Predchádzajúce novinky

Databáza riešiteľov inovačných projektov rozšírená o zápis našej firmy
9. 2. 2024

V rámci mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk bol 31.1.2024 aktualizovaný zoznam subjektov databázy oprávnených riešiteľov projektov – inovačné vouchery o zápis našej spoločnosti SFÉRA, a.s. Na základe ...

Aktualizovali sme informačné systémy operátora trhu
23. 1. 2024

V súvislosti s novelou Vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z., vstúpili od 1.1.2024 do platnosti zmeny, ktoré okrem iného stanovujú zodpovednosť spoločnosti OKTE, a.s., za proces zmeny subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny a umožňujú reťazenie zodpovednosti za...

Úspešné ukončenie projektu Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektriny
19. 1. 2024

K 31. 12. 2023 sme úspešne ukončili projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®