všetky novinkyNovinkySLOVENERGY '05

18. 10. 2005

V dňoch 11. - 12. októbra 2005 sa v hoteli Danube v Bratislave uskutočnil 3. energetický kongres SR SLOVENERGY '05 s medzinárodnou účasťou, na ktorom našu spoločnosť zastupoval riaditeľ úseku obchodu RNDr. Oskár Halzl. Témou kongresu boli investície, ceny, legislatíva i odberateľské vzťahy. So svojim projektom "Reštrukturalizácia SE, a.s." vystúpil Marco Arcelli, country manager spoločnosti Enel SpA, ktorý objasnil strategické plány budúceho investora po vstupe do SE, a.s. Prejednaná bola aj otázka jadrovej energetiky i novinky v oblasti obchodovania s emisiami CO2.

Predchádzajúce novinky

Bentley DigitalPlant konferencia
20. 9. 2005

V kongresovom centre Technopol v Bratislave sa v dňoch 13. - 14.9.2005 uskutočnila tohtoročná Bentley DigitalPlant konferencia pre strednú Európu, ktorej sa za našu spoločnosť zúčastnili Ing. Jozef Drgoňa, Mgr. Miroslav Čecho, Bc. Miloslav Šípka, Mgr...

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
19. 9. 2005

V dňoch 13. - 14.9.2005 zástupcovia našej spoločnosti prezentovali pre sekciu informatiky a telekomunikácií SEPS, a.s., v hoteli Stupava v Stupave riešenia sféra, a.s., v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. Stretnutia sa zúčastnilo 9 p...

2. periodický audit Systému manažérstva kvality
16. 9. 2005

Dňa 8. septembra 2005 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala 2. periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000. Audit bol ukončený úspešne. Vedúci audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súl...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®