všetky novinkyNovinky2. periodický audit Systému manažérstva kvality

16. 9. 2005

Dňa 8. septembra 2005 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala 2. periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000. Audit bol ukončený úspešne. Vedúci audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2000, pretože nebola zistená žiadna nezhoda.

Predchádzajúce novinky

Partner roku 2004
7. 6. 2005

Dňa 3. júna 2005 získala naša spoločnosť významné ocenenie Partner roku 2004 za najväčší dosiahnutý medziročný nárast predaja produktov a služieb Bentley. Ocenenie prevzali v Prahe na stretnutí partnerov Bentley Systems ČR, s.r.o., zástupcovia sféry,...

Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy
29. 5. 2005

Dňa 12.5.2005 sa uskutočnil v Dome techniky v Žiline odborný seminár na tému "Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy" a dňa 13.5.2005 nadväzné pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov odborov dopravy a komunikácií v hoteli Talizman v ...

Stredoeurópske fórum údržby 2005
27. 5. 2005

V dňoch 9. - 10. mája 2005 sa spoločnosť sféra, a.s., aktívne zúčastnila na Stredoeurópskom fóre údržby 2005, ktoré sa konalo na Štrbskom Plese pod záštitou ministra hospodárstva PhDr. Pavla Ruska. Ide o najvýznamnejšiu konferenciu na Slovensku v ob...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®