všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.

19. 9. 2005

V dňoch 13. - 14.9.2005 zástupcovia našej spoločnosti prezentovali pre sekciu informatiky a telekomunikácií SEPS, a.s., v hoteli Stupava v Stupave riešenia sféra, a.s., v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s.
Stretnutia sa zúčastnilo 9 pracovníkov uvedenej sekcie, ktorým bol prezentovaný Technický informačný systém, Obchodno-fakturačný systém a správa web - stránok. Témou diskusie bola koordinácia prevádzky systémov a námety na ich ďalší rozvoj.

Pracovné stretnutie <a href='http://www.sfera.sk' target='_blank'>sféra, a.s.</a> a SEPS, a.s.

Predchádzajúce novinky

2. periodický audit Systému manažérstva kvality
16. 9. 2005

Dňa 8. septembra 2005 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala 2. periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000. Audit bol ukončený úspešne. Vedúci audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súl...

Partner roku 2004
7. 6. 2005

Dňa 3. júna 2005 získala naša spoločnosť významné ocenenie Partner roku 2004 za najväčší dosiahnutý medziročný nárast predaja produktov a služieb Bentley. Ocenenie prevzali v Prahe na stretnutí partnerov Bentley Systems ČR, s.r.o., zástupcovia sféry,...

Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy
29. 5. 2005

Dňa 12.5.2005 sa uskutočnil v Dome techniky v Žiline odborný seminár na tému "Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy" a dňa 13.5.2005 nadväzné pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov odborov dopravy a komunikácií v hoteli Talizman v ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®