všetky novinkyNovinkySFÉRA podporila odovzdávanie ceny dekana pre najlepších študentov na FIIT

14. 1. 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15.decembra 2021 uskutočnilo (preložené) slávnostné oceňovanie najlepších študentov FIIT za uplynulý akademický rok. SFÉRA, a.s., bola jedným z partnerov pri oceňovaní študentov.

Cenu dekana bakalárskeho štúdia s finančnou podporou SFÉRY získal Ing. Ladislav Zemko s inžinierskou prácou Personalizovaný e-coaching prostredníctvom viacvrstvovej aplikácie, pod odborným vedením Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD.

S FIIT STU spolupracujeme už niekoľko rokov a naše partnerstvo vnímame veľmi pozitívne. Teší nás, že takýmto spôsobom môžeme prispieť k rozvoju vzdelávania a podporiť výskumné aktivity univerzity. Chceme byť súčasťou vzdelávania mladých šikovných ľudí, aby boli po získaní titulu vybavení praktickými znalosťami, ktoré využijú vo svojom profesionálnom živote.

Veríme, že investovaním do vzdelávania vytvárame priestor na to, aby na Slovensku mohlo vyrásť viac výnimočne schopných ľudí. 

Viac o tejto akcii sa dozviete v publikácií Spektrum 2021/2022 FIIT STU

 

Predchádzajúce novinky

PF 2022
23. 12. 2021

Prajeme Vám krásne Vianoce & šťastný nový rok 2022! Ďakujeme Vám za dôveru a úspešnú spoluprácu.

Dosiahli sme 80% zaočkovanosť našich zamestnancov
17. 12. 2021

V spoločnosti SFÉRA, a.s., sme dosiahli 80% zaočkovanosť (80,79%) proti COVID19. Prejav zodpovednosti a spolupratričnosti našich zamestnancov si veľmi vážime.K tretej vlne pandémie sa staviame zodpovedne. Kritickú situáciu v nemocniciach intenzívne vnímam...

SFÉRA predstavila na ENLIT EUROPE skúsenosti v sektore železničnej dopravy
10. 12. 2021

Miláno sa stalo v dňoch 30.11.- 02.12.2021 domovom najväčšieho podujatia v sektore energetiky ENLIT  EUROPE. Hlavnou témou bola transformácia energetiky. Program bol zameraný na hľadanie spôsobu ako zmeniť globálny energetický systém založený na fosílnych...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®