všetky novinkyNovinkySFÉRA predstavila na ENLIT EUROPE skúsenosti v sektore železničnej dopravy

10. 12. 2021

Miláno sa stalo v dňoch 30.11.- 02.12.2021 domovom najväčšieho podujatia v sektore energetiky ENLIT  EUROPE. Hlavnou témou bola transformácia energetiky. Program bol zameraný na hľadanie spôsobu ako zmeniť globálny energetický systém založený na fosílnych palivách na viac udržateľný. Konferencie sa zúčastnilo 10 000 návštevníkov, 500 vystavovateľov a 350 prednášajúcich.

Popri štandardných témach o decentralizácii, digitalizácii a dekarbonizácii sa tento rok agenda významne obohatila o prednášky a diskusie z oblasti tzv. Sector Coupling predstavuje vzájomnú integráciu elektroenergetiky, plynárenstva, vodárenstva, výroby vodíka a tepla.

Veľkou témou bola aj demokratizácia. Diskutovalo sa o tom, ako zapojenie spotrebiteľov pomáha energetickým spoločnostiam riešiť výzvy na trhu s energiami. Prostredie je čoraz digitálnejšie a integrácia väčšieho množstva distribuovaných energetických zdrojov predstavuje obrovskú výzvu pre prevádzku energetických sústav.

Z mnohých prednášok a diskusií vyplynula dôležitosť dostupnosti a zdieľania energetických dát ako nevyhnutného predpokladu na uskutočnenie transformácie.

SFÉRA sa prvýkrát zaradila medzi aktívnych účastníkov a vystavovateľov tejto medzinárodnej konferencie. Prezentovali sme naše unikátne riešenia z oblasti energetiky, primárne v sektore dopravy s dôrazom na znižovanie spotreby a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Riaditeľ úseku obchodu, Ing. Peter Chochol, PhD.,  odprezentoval naše skúsenosti v oblasti energetického manažmentu železničnej dopravy. Naše riešenie pre zákazníka na Slovensku, ktoré denne pomáha zlepšovať ekonomiku prepráv a riadenie prevádzky vozňov sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. SFÉRE podujatie prinieslo nové skúsenosti, nápady, výzvy a možnosti spolupráce.

Peter Chochol poskytol aj krátky rozhovor o konferencii Enlit Europe pre eFOCUS. Dozviete sa v ňom napríklad, aké trendy môžeme očakávať v energetickom sektore a ako ho ovplyvnila pandémia.

Účasť na podujatí bola čiastočne podporená zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa, ITMS kód: 313021W404, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Predchádzajúce novinky

SFÉRA podporila benefičné podujatie Na krídlach anjelov
3. 12. 2021

Aj tento rok sme sa stali súčasťou 9. ročníka benefičného koncertu pre ľudí s mentálnym alebo zdravotným postihnutím. Podujatie sa uskutočnilo tradične v Žiari nad Hronom, tento rok za prísnych epidemiologických opatrení. Program bol naozaj bohatý, plný ...

SFÉRA sa predstavila na najväčšej svetovej výstave EXPO 2020 DUBAJ
26. 11. 2021

Prvý novembrový týždeň sa na EXPO 2020 DUBAJ odprezentovala aj spoločnosť SFÉRA. EXPO 2020 je najväčšia medzinárodná výstava, ktorá má za úlohu prezentovať priemysel a kultúru 193 krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Hlavnou témou výstavy je „Spájanie...

Pozvánka na konferenciu Smart metering/smart grid
12. 11. 2021

Konferencia eFocus: Smart metering/smart grid: Prichádza doba prosumerová založená na bezpečných dátach prinesie množstvo zaujímavých tém. Dozviete sa na nej, čo prinesie zmena energetickej legislatívy z pohľadu digitalizácie a dynamizácie trhu s elektri...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®