všetky novinkyNovinkySféra je členom ITAS

21. 9. 2004

Naša spoločnosť bola prezídiom IT Asociácie Slovenska prijatá za člena tejto profesnej organizácie. Členom ITAS sa môže stať právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a ktorá súhlasí s poslaním Asociácie. V súčasnosti má táto organizácia 58 členov.

Predchádzajúce novinky

Implementácia platformy V8 spoločnosti Bentley v SEPS, a.s.
21. 7. 2004

Náš dlhoročný zákazník, SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o plošnom prechode Technického informačného systému na najnovšiu pokrokovú platformu V8 americkej spoločnosti Bentley. Implementácia grafického prostredia produktov Bentley MicroStation V8.1 a Be...

Vyhodnocovanie odchýliek podľa rozhodnutia ÚRSO v SEPS, a.s.
20. 7. 2004

SEPS, a.s., zakúpila upgrade na modul XMatik® NT/FE pre prevádzkovaný Obchodný informačný systém. Rozšírená verzia zakúpeného modulu XMatik® NT/FE umožňuje vyhodnotenie mesačných odchýliek podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0...

Funkčná integrácia produktov XMatik® NT V8.1 a D7i
17. 7. 2004

Naša spoločnosť zahájila 19.7.2004 projekt funkčnej integrácie produktov XMatik® NT V8.1 a Datastream 7i. Integračný modul XMatik® NT/D7i systému Správy majetku a zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT V8.1 umožní obojstrannú vý...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®