všetky novinkyNovinkyFunkčná integrácia produktov XMatik® NT V8.1 a D7i

17. 7. 2004

Naša spoločnosť zahájila 19.7.2004 projekt funkčnej integrácie produktov XMatik® NT V8.1 a Datastream 7i. Integračný modul XMatik® NT/D7i systému Správy majetku a zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT V8.1 umožní obojstrannú výmenu informácií so systémom Riadenia údržby na báze produktu Datastream 7i americkej spoločnosti Datastream a priebežnú synchronizáciu údajových základní. Používatelia Technického informačného systému budovaného od roku 1995 pre útvary výroby a údržby v spoločnosti Slovnaft, a.s., tým získajú modernizovaný, integrovaný a operatívny prístup ku komplexným informáciám o spravovaných a udržiavaných zariadeniach.

Predchádzajúce novinky

Nové CAD produkty pre projektovanie energetických sietí
1. 7. 2004

Sféra, a.s., úspešne pokračuje vo vývoji produktu MicroGRAP/RS® dvomi novými verziami V6.3 a V8.1. Verzia V6.3 je výsledkom spoločných aktivít Sféry, a.s., a Západočeskej energetiky, a.s., ktorá MicroGRAP/RS® využíva na projektovanie už niekoľko rok...

Riadenie v energetike ´04
24. 6. 2004

V dňoch 16. - 18.6.2004 sa uskutočnila paralelne v hoteloch Panoráma a Baník na Štrbskom Plese 6. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike ´04. Konferencie sa zúčastnili RNDr. Oskár Halzl a Ing. Vladimír Ščípa, ktorý predniesol príspevok na tému "TI...

Riadenie v energetike ´04
7. 6. 2004

V dňoch 16. - 18.6.2004 sa uskutoční paralelne v hoteloch Panoráma a Baník na Štrbskom Plese 6. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike ´04, na ktorej sa sféra, a.s., aktívne zúčastní so svojim príspevkom "TIS ako jeden z nástrojov pre podpor...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®