všetky novinkyNovinkyImplementácia platformy V8 spoločnosti Bentley v SEPS, a.s.

21. 7. 2004

Náš dlhoročný zákazník, SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o plošnom prechode Technického informačného systému na najnovšiu pokrokovú platformu V8 americkej spoločnosti Bentley. Implementácia grafického prostredia produktov Bentley MicroStation V8.1 a Bentley PowerMap V8.1 prinesie podstatnú modernizáciu a progres v používaných technológiách. Využitie úplnej kompatibility novej platformy s formátom konkurenčnej spoločnosti AutoDesk výrazne uľahčí komunikáciu s externými dodávateľmi projektovej a výkresovej dokumentácie. Podpora elektronického podpisu vo výkresovej dokumentácii a ďalšie nové aspekty platformy V8 značne modernizujú TIS a robia zo spoločnosti SEPS, a.s., organizáciu na špičke súčasných grafických technológií. Báza Technického informačného systému - XMatik® NT V8.1 tak dostáva nové dimenzie.

Predchádzajúce novinky

Vyhodnocovanie odchýliek podľa rozhodnutia ÚRSO v SEPS, a.s.
20. 7. 2004

SEPS, a.s., zakúpila upgrade na modul XMatik® NT/FE pre prevádzkovaný Obchodný informačný systém. Rozšírená verzia zakúpeného modulu XMatik® NT/FE umožňuje vyhodnotenie mesačných odchýliek podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0...

Funkčná integrácia produktov XMatik® NT V8.1 a D7i
17. 7. 2004

Naša spoločnosť zahájila 19.7.2004 projekt funkčnej integrácie produktov XMatik® NT V8.1 a Datastream 7i. Integračný modul XMatik® NT/D7i systému Správy majetku a zariadení technologických celkov na báze produktu XMatik® NT V8.1 umožní obojstrannú vý...

Nové CAD produkty pre projektovanie energetických sietí
1. 7. 2004

Sféra, a.s., úspešne pokračuje vo vývoji produktu MicroGRAP/RS® dvomi novými verziami V6.3 a V8.1. Verzia V6.3 je výsledkom spoločných aktivít Sféry, a.s., a Západočeskej energetiky, a.s., ktorá MicroGRAP/RS® využíva na projektovanie už niekoľko rok...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®