všetky novinkyNovinkysféra, a.s., na Slovensko-indickom podnikateľskom fóre

12. 10. 2017

V Indii sme otvorili potenciál pre uplatnenie našich znalostí zo segmentu energetiky. Produkty, riešenia a služby spoločnosti sféra, a.s., boli prezentované na Slovensko-indickom podnikateľskom fóre, ktoré sa uskutočnilo 26. a 27. septembra 2017 v Dillí a Bangalúre.

Stretnutie podnikateľského fóra zastrešovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod vedením štátneho tajomníka Lukáša Parízka. Konalo sa na pôde Federácie indických obchodným komôr (FICCI -Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). 

Našu spoločnosť zastupoval Ing. Róbert Franček, riaditeľ úseku obchodu a Ing. Jozef Drgoňa, manažér pre projekty úseku vývoja. Prítomným hosťom predstavili počas prvého dňa fóra našu spoločnosť, produkty a riešenia. Hlavný dôraz bol kladený na naftový a elektroenergetický dispečing. Pri ďalších rokovaniach, ktoré prebiehali bilaterálne, boli identifikované aj iné príležitosti, ktorých aplikovanie by viedlo, napríklad, k vyššej efektívnosti výroby elektriny.

Počas druhého dňa fóra absolvovali naši kolegovia pracovný obed s ministrom práce a rozvoja zručností zväzového štátu Karnataka. Podnikateľská misia v Indii bola ukončená recepciou s honorárnym konzulom Dr. Royom pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu SR.

Na fotografii zľava:

Roman Mazanec, ekonomický diplomat, Zastupiteľský úrad SR v Dillí
Ivana Bennárová, poradkyňa KAŠT2, MZVaEZ SR
Žigmund Bertok, veľvyslanec SR v Indii, Zastupiteľský úrad SR v Dillí
Zuzana Ščepánová, riaditeľka POCE, MZVaEZ SR
Róbert Franček, riaditeľ úseku obchodu, sféra, a.s
Jozef Drgoňa, manažér pre projekty, sféra, a.s

 

 

Predchádzajúce novinky

Členstvo v PI Developers Clube
18. 9. 2017

Spoločnosť sféra, a.s., sa dňa 7.9.2017 stala členom PI Developers Clubu. Klub podporuje komunikáciu medzi partnermi, zákazníkmi a zamestnancami spoločnosti OSIsoft pri vývoji aplikácií pre PI System od dodávateľa OSIsoft. PI System je otvorená podniková...

ENERGOFÓRUM® 2017 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
12. 9. 2017

Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, udelil záštitu ministerstva nad pripravovanou konferenciou ENERGOFÓRUM® 2017. Ocenil vysokú odbornú úroveň konferencie, aktuálnosť tém a aktívnu účasť zástupcov najvýznamnejších slovenských energetických spoločností....

Energie v železniciach pod kontrolou našich riešení
23. 8. 2017

Nákladný dopravca, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., chce lepšie sledovať a vyhodnocovať odber motorovej nafty a odber elektriny pre hnacie koľajové vozidlá. Zvolila si naše riešenie, ktoré je overené praxou. Energetický dispečing, vybavený špe...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®