všetky novinkyNovinkyEnergie v železniciach pod kontrolou našich riešení

23. 8. 2017

Nákladný dopravca, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., chce lepšie sledovať a vyhodnocovať odber motorovej nafty a odber elektriny pre hnacie koľajové vozidlá. Zvolila si naše riešenie, ktoré je overené praxou.

Energetický dispečing, vybavený špeciálnymi funkciami pre segment dopravy, vyvíjame a neustále zdokonaľujeme od roku 2009. Naše odborné skúsenosti v tejto oblasti budú na Slovensku, počnúc rokom 2018, unikátne. Vyplývajú zo spolupráce so všetkými tromi kľúčovými železničnými spoločnosťami:

Železnice Slovenskej republiky, správca a prevádzkovateľ železničnej dopravnej cesty,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., zabezpečujúca osobnú dopravu,
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., zabezpečujúca nákladnú dopravu.

Jednotný pohľad na energie cez naše systémy vytvára predpoklad pre efektívny manažment energií v rámci celého portfólia štátnej železničnej dopravy na Slovensku. Prinesie úspory nákladov na najvyššie nákladové položky dopravcov – trakčnú elektrinu a trakčnú motorovú naftu.

Predchádzajúce novinky

15 % zľava na MicroStation a MicroStation PowerDraft
15. 8. 2017

Ponuka Bentley Systems je časovo obmedzená. Nenechajte si ujsť príležitosť na modernizáciu softvérového vybavenia za výhodných cenových podmienok. Podmienky získania zľavy: 1. Objednávka musí byť predložená najneskôr 26. 9. 2017.2. Vzťahuje sa na nákup ...

Vyhodnotenie periodického auditu Systému manažérstva kvality
23. 6. 2017

V dňoch 4. – 5. mája 2017 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala 2. periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Audit bol ukončený úspešne, v rámci auditu nebola udelená žiadna nezhoda. Vedúci audítor vy...

Národné fórum údržby 2017
22. 6. 2017

Nové trendy a progresívne metódy uplatňované v údržbe, nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, boli prezentované na každoročnej medzinárodnej konferencii Národné fórum údržby 2017, ktorá sa konala v dňoch 30.-31.5.2017 v hoteli Patria ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®