všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® 2017 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

12. 9. 2017

Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, udelil záštitu ministerstva nad pripravovanou konferenciou ENERGOFÓRUM® 2017.

Ocenil vysokú odbornú úroveň konferencie, aktuálnosť tém a aktívnu účasť zástupcov najvýznamnejších slovenských energetických spoločností. Vďaka tomu konferencia ENERGOFÓRUM® už niekoľko rokov poskytuje priestor pre cennú výmenu informácií, uviedol v liste Peter Žiga. Zároveň prisľúbil aktívnu účasť zástupcu Ministerstva hospodárstva SR na konferencii.

Navštívte samostatnú stránku konferencie ENERGOFÓRUM®, kde nájdete podrobné informácie o programe a registračný formulár.

 

 

Predchádzajúce novinky

Energie v železniciach pod kontrolou našich riešení
23. 8. 2017

Nákladný dopravca, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., chce lepšie sledovať a vyhodnocovať odber motorovej nafty a odber elektriny pre hnacie koľajové vozidlá. Zvolila si naše riešenie, ktoré je overené praxou. Energetický dispečing, vybavený špe...

15 % zľava na MicroStation a MicroStation PowerDraft
15. 8. 2017

Ponuka Bentley Systems je časovo obmedzená. Nenechajte si ujsť príležitosť na modernizáciu softvérového vybavenia za výhodných cenových podmienok. Podmienky získania zľavy: 1. Objednávka musí byť predložená najneskôr 26. 9. 2017.2. Vzťahuje sa na nákup ...

Vyhodnotenie periodického auditu Systému manažérstva kvality
23. 6. 2017

V dňoch 4. – 5. mája 2017 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala 2. periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Audit bol ukončený úspešne, v rámci auditu nebola udelená žiadna nezhoda. Vedúci audítor vy...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®