všetky novinkyNovinkySeminár Spotrebná daň z elektriny

3. 5. 2011

Pripravili sme pre Vás odborný seminár Spotrebná daň z elektriny, ktorý sa uskutoční dňa 28. júna 2011 v priestoroch Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave.

Prednášajúca: mjr. Ing. Andrea Pavileková, vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR

Program:

Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov, Metodické usmernenie MF SR k niektorým ustanoveniam zákona č. 609/2007 Z. z.). Predmet úpravy, vysvetlenie základných pojmov.

Predmet dane, základ dane, sadzba dane, daňový dlžník, vznik daňovej povinnosti, registrácia daňového dlžníka, daňové priznanie.

Informácie:

Seminár je určený dodávateľom elektriny, ktorí dodávajú elektrinu konečnému spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky a spotrebiteľom elektriny na území Slovenskej republiky, ktorí sú elektroenergetickým podnikom. Tieto subjekty majú ako daňoví dlžníci zo zákona povinnosť podávať príslušnému colnému úradu daňové priznanie. Je tiež určený právnickým a fyzickým osobám, ktoré používajú alebo majú zámer používať elektrinu oslobodenú od spotrebnej dane, tzv. oprávnený spotrebiteľ elektriny, a to na základe predchádzajúcej registrácie. Zákon o spotrebnej dani sa týka aj obchodníkov, ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja. Aktuálne informácie a skúsenosti z uplatňovania zákona v praxi môžu využiť aj samotní koneční spotrebitelia elektriny.


Možnosť prihlásenia nájdete TU. Prihlášku môžete zaslať poštou na adresu sféra, a.s., Továrenská 14, 811 09 Bratislava, faxom na číslo 02 502 13 262, e-mailom na vzdelavanie@sfera.sk alebo vyplnením online prihlášky.

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Liptáková, tel.: 02 502 13 142, mob.: 0907 735 144, e-mail: Lucia.Liptakova@sfera.sk

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2011
15. 4. 2011

Šiesty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa bude konať 20.-21.10.2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Tak ako na predchádzajúcich ročníkoch, aj tento, si budú môcť účastníci a odborná verejnosť vypočuť zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných ...

Periodický audit Systému manažérstva kvality
8. 4. 2011

V dňoch 7. - 8. apríla 2011 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Audit bol ukončený úspešne.  Audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súlade s po...

Prevádzkovatelia MDS diskutovali s OKTE a SEPS
31. 3. 2011

Dňa 30. marca 2011 sa uskutočnil Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS), ktorý organizovala spoločnosť sféra, a.s., s podporou a aktívnou účasťou OKTE, a.s. Seminára sa zúčastnilo 101 účastníkov zo 62 spoločností...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®