všetky novinkyNovinkyPrevádzkovatelia MDS diskutovali s OKTE a SEPS

31. 3. 2011

Dňa 30. marca 2011 sa uskutočnil Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS), ktorý organizovala spoločnosť sféra, a.s., s podporou a aktívnou účasťou OKTE, a.s. Seminára sa zúčastnilo 101 účastníkov zo 62 spoločností.

Hlavnou témou seminára boli zmeny energetickej legislatívy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011 a zásadne menia, upravujú a dopĺňajú povinnosti pre prevádzkovateľov MDS. Okrem definície všeobecného legislatívneho rámca, ktorý prezentoval Ing. Martin Liška (sféra, a.s.) boli podrobne prezentované povinnosti týkajúce sa komunikácie prevádzkovateľa MDS s ostatnými subjektmi na trhu, poskytovania údajov a povinností pri zmene dodávateľa elektriny. Ako vysvetlil Ing. Peter Čulen, zástupca spoločnosti OKTE, a.s., povinnosť komunikácie prevádzkovateľa MDS s OKTE, a.s., ako zúčtovateľom odchýlok a povinnosť nahlasovania nameraných údajov pre potreby zúčtovania odchýlok nastáva až pri zmene dodávateľa elektriny v MDS. Akým spôsobom je možné tieto údaje nahlasovať vysvetlil Mgr. Libor Láznička, MBA (sféra, a.s.). Väčšiu diskusiu si vyžiadala každodenná povinnosť nahlasovania súhrnných údajov o množstvách spotrebovanej a distribuovanej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy. Aké údaje a akým spôsobom je potrebné nahlasovať vysvetlil podrobne Ing. Stanislav Dudášik, zástupca prevádzkovateľa prenosovej sústavy, SEPS, a.s.

Zmenu súčasného decentralizovaného modelu zberu nameraných údajov prinesie budúce pôsobenie organizátora krátkodobého trhu v oblastiach centrálnej správy a zberu nameraných údajov. O tom, že aktuálna legislatíva rieši aj túto problematiku informoval účastníkov seminára Mgr. Libor Láznička, MBA (sféra, a.s.).
Vysoký záujem prevádzkovateľov MDS z celého Slovenska potvrdil, že problematika nahlasovania nameraných údajov nie je jasná ani po troch mesiacoch od nadobudnutia účinnosti príslušnej legislatívy a potrebuje širšiu diskusiu. Z auditória bola tiež vyjadrená absencia určitej formy združenia prevádzkovateľov MDS, ktoré by dokázalo prezentovať jednotný názor tejto skupiny účastníkov trhu s elektrinou pred štátnymi inštitúciami a presadiť už v pripomienkovom konaní legislatívneho procesu zohľadnenie ich skúseností z praxe.

Seminar_MDS

 

Predchádzajúce novinky

MicroStation – stručný návod v českom jazyku
28. 2. 2011

Spoločnosť Bentley Systems pripravila pre užívateľov produktu MicroStation tzv. Quick Start Guide manuál, čiže stručný návod do používania MicroStation, v českom jazyku. Obsahuje základné informácie o užívateľskom rozhraní, zásady ovládania...

Uvedenie produktu XMpad.NET na trh
31. 1. 2011

Spoločnosť sféra, a.s., koncom roku 2010 uviedla na trh nový produkt XMpad.NET V2.0., ktorý zabezpečuje vybrané procesy v oblasti správy a údržby zariadení rozsiahlych technologických celkov. Produkt je určený pre mobilnú platformu, čím vhodným spôsobom d...

sféra, a.s., opäť pomáha svojou kvapkou krvi
14. 1. 2011

Zamestnanci spoločnosti sféra, a.s., sa 14.1.2011 opäť zúčastnili darovania krvi v Národnej transfúznej službe v Ružinove a pokračujú tým v tradícii "sféra kvapka krvi pre život", ktorá bola založená v roku 2010.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®