všetky novinkyNovinkyPeriodický audit Systému manažérstva kvality

8. 4. 2011

V dňoch 7. - 8. apríla 2011 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Audit bol ukončený úspešne. 
Audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008. Nebola zistená žiadna nezhoda a audítor indikoval výrazné zlepšenia vo všetkých oblastiach.

Predchádzajúce novinky

Prevádzkovatelia MDS diskutovali s OKTE a SEPS
31. 3. 2011

Dňa 30. marca 2011 sa uskutočnil Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS), ktorý organizovala spoločnosť sféra, a.s., s podporou a aktívnou účasťou OKTE, a.s. Seminára sa zúčastnilo 101 účastníkov zo 62 spoločností...

MicroStation – stručný návod v českom jazyku
28. 2. 2011

Spoločnosť Bentley Systems pripravila pre užívateľov produktu MicroStation tzv. Quick Start Guide manuál, čiže stručný návod do používania MicroStation, v českom jazyku. Obsahuje základné informácie o užívateľskom rozhraní, zásady ovládania...

Uvedenie produktu XMpad.NET na trh
31. 1. 2011

Spoločnosť sféra, a.s., koncom roku 2010 uviedla na trh nový produkt XMpad.NET V2.0., ktorý zabezpečuje vybrané procesy v oblasti správy a údržby zariadení rozsiahlych technologických celkov. Produkt je určený pre mobilnú platformu, čím vhodným spôsobom d...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®