všetky novinkyNovinkyProdukt XMtrade®/ISZO V2.4 od 1.1.2009 v prevádzke

22. 1. 2009

Koncom roka 2008 sme úspešne dokončili dodávku inovácie Informačného systému zúčtovania odchýlok pre spoločnosť SEPS, a.s. Produkt pod obchodným názov XMtrade®/ISZO V2.4, bol uvedený do prevádzky k 1.1.2009, a bude dostupný účastníkom trhu s elektrinou od 1.1.2009 do 31.3.2009 v paralelnom režime, a to spoločne s pôvodnou verziou Informačného systému zúčtovania odchýlok. Prechod na menu euro bol implementovaný v obidvoch verziách informačného systému.
Produkt XMtrade®/ISZO V2.4 prináša v oblasti zverejňovania údajov nový internetový portál, implementuje priamu podporu procesov finančného zabezpečenia, rozširuje komunikačné možnosti pri výmene dát medzi zúčtovateľom odchýlok a účastníkmi trhu s elektrinou a poskytuje zvýšenú úroveň zabezpečenia s využitím kvalifikovaných certifikátov v oblasti autentifikácie a prenosu údajov.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®