všetky novinkyNovinkyVypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.

8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR". 
Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocovania odchýlky v ES SR a výhľad možného smerovania procesov na najbližších päť rokov. Súčasťou štúdie sú aj očakávané legislatívne a technicko-obchodné úpravy v oblasti zúčtovania odchýlok v roku 2010, porovnania správania sa trhov SR a ČR a možnosti predikcie systémovej odchýlky.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Bentley PowerMap a Bentley Map
2. 12. 2009

Aktualizácia produktov Bentley V8i - SELECT series 1 pokračuje nástrojmi pre spracovanie geopriestorových informácií. Pre  predplatiteľov služby Bentley SELECT sú produkty k dispozícii okamžite na stiahnutie. Dôležitými inováciam...

Pracovné stretnutie k projektu XMtrade®/ISOT
28. 9. 2009

Dňa 23.9.2009 sa v Pezinku stretli spoločnosti sféra, a.s., SEPS, a.s., INDRA Slovakia, a.s., a INDRA Czech Republic s.r.o., aby uzatvorili hlavnú časť projektu XMtrade®/ISOT. Stretnutie zároveň odštartovalo rozšírenie systému v oblasti fa...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®