všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.

9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu. 
Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsledky boli v záverečnej diskusii spoločne prehodnotené a boli vytýčené ciele na ďalší rok.

prac_stret_seps1.JPG

prac_stret_seps2.JPG

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...

Bentley PowerMap a Bentley Map
2. 12. 2009

Aktualizácia produktov Bentley V8i - SELECT series 1 pokračuje nástrojmi pre spracovanie geopriestorových informácií. Pre  predplatiteľov služby Bentley SELECT sú produkty k dispozícii okamžite na stiahnutie. Dôležitými inováciam...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®