všetky novinkyNovinkyPrivítali sme prevádzkovateľov MDS na 2. ročníku workshopu

22. 3. 2024

V poradí druhý ročník workshopu pre prevádzkovateľ miestnych distribučných sústav a dodávateľov energií privítal našich hosťov v krásnom prostredí zámku Šimák v Pezinku. Hlavnou témou podujatia bolo predstavenie produktových noviniek zavádzaných na platformách XMatik® a XMtrade®. Neobišli sme ani komentovanie používateľských skúseností a pri neformálnych diskusiách sa vytvoril priestor pre vzájomnú interakciu medzi účastníkmi.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa na úspešnej realizácii podujatia podieľali ako aj všetkým zúčastneným klientom, ktorých názory sú pre nás impulzom pre ďalší rozvoj a zlepšovanie našich produktov a služieb a už teraz sa tešíme na ďalší  ročník tohto podujatia.

Predchádzajúce novinky

Stali sme sa členmi databázy riešiteľov digitálnych projektov
11. 3. 2024

Po zaradení našej spoločnosti SFÉRA, a.s., do databázy riešiteľov inovačných projektov nás Ministerstvo hospodárstva SR zaradilo aj do databázy riešiteľov digitálnych projektov. V  databáze riešiteľov projektov – digitálne vouchery sú registrovaní poskyt...

Naše IT riešenie pre výrobcov elektrickej energie
4. 3. 2024

Pre výrobcov elektrickej energie prinášame spoľahlivé riešenie pre odovzdávanie nameraných údajov alebo náhradným spôsobom určených údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Plnenie legislatívnych povinností výrobcov elektriny vo vzťahu k OKTE...

Databáza riešiteľov inovačných projektov rozšírená o zápis našej firmy
9. 2. 2024

V rámci mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk bol 31.1.2024 aktualizovaný zoznam subjektov databázy oprávnených riešiteľov projektov – inovačné vouchery o zápis našej spoločnosti SFÉRA, a.s. Na základe ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®