všetky novinkyNovinkyPokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v Slovenských elektrárňach, a.s.

10. 2. 2015

V týchto dňoch bol potvrdený ročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certifikovaného autorizovaného prenosu manuálnych odpočtov z fakturačných meraní vyrobenej elektrickej energie. Naše služby a činnosti sú zamerané aj na podporu prevádzky fakturačných meraní SE, a.s., a systémov AZD SE, vyhodnocovanie úplnosti a kvality fakturačných dát systémov AZD SE, tvorbu zostáv údajov na manuálnu korekciu dát v systémoch AZD SE a poskytovanie skompletizovaných verifikovaných údajov fakturačných meraní z dátového centra XMatik®.NET/AZD pre podporné a fakturačné systémy SE, a.s.

Predchádzajúce novinky

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
6. 2. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva ško...

Jubilejný desiaty ročník ENERGOFÓRUM
22. 1. 2015

Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® začala písať svoju históriu v roku 2006. Odvtedy sa každý nasledujúci rok v októbri, vždy pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, stretli predstavitelia štátneho, súkromného a akademického sektora, ...

PF 2015
15. 12. 2014

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®