všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

6. 2. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Prvým výstupom je analýza vhodnosti rôznych prognostických metód a štatistických nástrojov na predikovanie vývoja viacerých časových radov, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy bolo nájsť a popísať metodologicky vhodné prístupy k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich analytickú stranu súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Metodologický prehľad štatistických nástrojov použiteľných pri tvorbe a testovaní modelov predikcie a optimalizácie výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku (675 kB)


asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Jubilejný desiaty ročník ENERGOFÓRUM
22. 1. 2015

Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® začala písať svoju históriu v roku 2006. Odvtedy sa každý nasledujúci rok v októbri, vždy pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, stretli predstavitelia štátneho, súkromného a akademického sektora, ...

PF 2015
15. 12. 2014

 

Spoločnosť sféra, a.s., je vianočným partnerom UNICEF
8. 12. 2014

UNICEF prispieva k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Sme radi, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®