všetky novinkyNovinkyPF 2015

15. 12. 2014

 

sk_pf2015

Predchádzajúce novinky

Spoločnosť sféra, a.s., je vianočným partnerom UNICEF
8. 12. 2014

UNICEF prispieva k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Sme radi, ...

Rozšírenie informačného systému obchodu a meraní v Prenosovej sústave
2. 12. 2014

Naša spoločnosť získala v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., zákazku na rozšírenie informačného systému XMatik®.NET/ISOM. Nové požiadavky na systém boli vyvolané hlavne novými legislatívnymi povinnosťami, predovšetkým zákonom č...

Odborné stretnutie Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
21. 11. 2014

Zástupcovia našej spoločnosti, ktorá je spoluzakladateľom Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov sa zúčastnili odborného stretnutia zameraného na problematiku inteli...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®