všetky novinkyNovinkyPodpora prevádzky elektroenergetického dispečingu ZSSK

2. 6. 2011

Po dodávke Elektroenergetického dispečingu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., na báze produktu XMatik®.NET/ISOM a jeho úspešnom nasadení do produkčnej prevádzky realizuje naša spoločnosť projekt technickej a technologickej podpory jeho prevádzky. Okrem štandardných služieb, ako sú operatívny hot-line, konzultácie, inštalácie, školenia, servis a technologická podpora systémového okolia, je súčasťou projektu aj rámec pre poskytovanie rozvojových kapacít, a to pre realizáciu požadovaných funkčných rozšírení.

Predchádzajúce novinky

Seminár Spotrebná daň z elektriny
3. 5. 2011

Pripravili sme pre Vás odborný seminár Spotrebná daň z elektriny, ktorý sa uskutoční dňa 28. júna 2011 v priestoroch Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave. Prednášajúca: mjr. Ing. Andrea Pavileková, vedúca metodicko-správneho oddelen...

ENERGOFÓRUM® 2011
15. 4. 2011

Šiesty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa bude konať 20.-21.10.2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Tak ako na predchádzajúcich ročníkoch, aj tento, si budú môcť účastníci a odborná verejnosť vypočuť zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných ...

Periodický audit Systému manažérstva kvality
8. 4. 2011

V dňoch 7. - 8. apríla 2011 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala periodický audit nášho Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Audit bol ukončený úspešne.  Audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne v súlade s po...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®