všetky novinkyNovinkyPlatforma ENERGOKLUB® posilňuje svoje online spravodajstvo

17. 4. 2020

V čase opatrení spomaľujúcich šírenie nákazy COVID-19, ku ktorým patrí predovšetkým obmedzenie osobných, sociálnych kontaktov, sa aktivity platformy ENERGOKLUB® sústreďujú najmä na publikačnú činnosť.

Na informačnom portáli energoklub.sk bolo od jeho spustenia v decembri 2017 publikovaných už viac než 400 autorských článkov z oblasti slovenskej, európskej a svetovej energetiky. Navyše v októbri 2019 pribudla na webových stránkach energoklub.sk a energoforum.sk aj nová sekcia V krátkosti, v ktorej prinášame stručné a aktuálne správy z odvetvia. Za polroka fungovania si už vďaka nej návštevníci mohli prečítať viac než 500 publikovaných krátkych správ.

Hoci primárnym cieľom platformy ENERGOKLUB® je od jej počiatku vytvorenie exkluzívneho priestoru pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu s energiami, v posledných týždňoch boli osobné stretnutia a diskusie členov a pozvaných hostí utlmené. O to viac sa prejavuje dlhoročná redakčná skúsenosť a odbornosť tímu platformy ENERGOKLUB® formou publikovania kvalitného informačného obsahu.

Široká verejnosť a predovšetkým členovia klubu, ktorí majú prístup k uzamknutým častiam článkov s pridanou hodnotou, sú ostatný mesiac prostredníctvom webovej stránky energoklub.sk intenzívne oboznamovaní o dianí v energetike.

Nárast čítanosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a tiež s minulým rokom je presvedčivý. Počet zobrazení webovej stránky energoklub.sk stúpol medzimesačne o viac než 41 % a medziročne dokonca o takmer 63 %.


Veríme, že súčasná situácia je obrovskou príležitosťou nielen pre skvalitnenie publikovaného obsahu, ale najmä pre inšpiráciu a posun konštruktívnej debaty v energetike na úplne novú úroveň.

 

 

 

 

Predchádzajúce novinky

Spolu to zvládneme
8. 4. 2020

„Ako sa máte? Ste v poriadku?“ Na zdraví a pohode našich zamestnancov nám záleží. V týchto dňoch zažívame všetci veľké zmeny a koronavírus skúša nielen biznis, ale aj naše životy. Iniciatíva našej kolegyne Ally a jej mamičky nám všetkým spríjemnila tieto...

Ďalšia významná spolupráca pre sféru
3. 4. 2020

Iste viacerí z vás zachytili skratku VTZ. Viete, čo vlastne znamená? VTZ sú vyhradené technické zariadenia (tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové), ktoré sa nachádzajú v priemyselných podnikoch. Tieto zariadenia sú z pohľadu bezpečnosti veľmi rizikové...

COVID-19. Zodpovednosť a starostlivosť je pre nás prioritou
25. 3. 2020

S neistotou, akú globálne priniesol COVID-19, sa stali pre každého z nás starostlivosť, zodpovednosť a vzájomná podpora hodnotami, ktorým venujeme najvyššiu pozornosť. Nielen voči našim najbližším, ale aj voči zákazníkom, obchodným partnerom a komunitám, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®