všetky novinkyNovinkyĎalšia významná spolupráca pre sféru

3. 4. 2020

Iste viacerí z vás zachytili skratku VTZ. Viete, čo vlastne znamená?

VTZ sú vyhradené technické zariadenia (tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové), ktoré sa nachádzajú v priemyselných podnikoch. Tieto zariadenia sú z pohľadu bezpečnosti veľmi rizikové a musia spĺňať legislatívou vyžadované kontroly.

Spoločnosť sféra, a.s. sa po úspešných rokovaniach stala systémovým správcom vyhradených technických zariadení v spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorých revízie realizuje na základe novej zmluvy Výskumný ústav zváračský (VÚZ).

VÚZ je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné pracovisko v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Výskumný ústav zastreší fyzickú realizáciu revízií a skúšok. Naša spoločnosť k nim bude generovať protokoly a zároveň spracuje jednotlivé plány a technické parametre.

Celý proces zabezpečí produkt XMatik.EAM, jediné riešenie pre VTZ na našom trhu, ktoré je certifikované Technickou inšpekciou SR.

 

Predchádzajúce novinky

COVID-19. Zodpovednosť a starostlivosť je pre nás prioritou
25. 3. 2020

S neistotou, akú globálne priniesol COVID-19, sa stali pre každého z nás starostlivosť, zodpovednosť a vzájomná podpora hodnotami, ktorým venujeme najvyššiu pozornosť. Nielen voči našim najbližším, ale aj voči zákazníkom, obchodným partnerom a komunitám, ...

BrainHub alebo raňajky trochu inak
20. 3. 2020

Jedným z benefitov našej spoločnosti sú pravidelné štvrtkové raňajky. Kolegovia z úseku vývoja prišli s nápadom ako spojiť dobré s užitočným. Slovo dalo slovo a pustili sme sa do realizácie.  Prvé „vzdelávacie“ raňajky odštartoval Tomáš Makáň, náš UX/U...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa
13. 3. 2020

Dňa 6.3.2020 podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa sa nadviazalo na jeho úspešnú I. etapu. Projekt na podporu cent...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®