všetky novinkyNovinkyOrganizovaný denný trh s elektrinou v prevádzke

2. 7. 2009

Dňa 30.6.2009 bol do produkčnej prevádzky spustený portál www.isot.sk informačného systému XMtrade®/ISOT pre podporu procesov organizovaného denného trhu s elektrinou na Slovensku.

Informačný systém dodala naša spoločnosť pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s., ktorá v súčasnosti zabezpečuje aj funkciu organizátora trhu s elektrinou na Slovensku. Účastníci denného trhu s elektrinou môžu zadávať svoje objednávky na nákup a na predaj, pričom systém zabezpečuje ich automatizované zosúhlasenie a optimalizuje výslednú cenu denných kontraktov. Organizovaný denný trh poskytuje účastníkom trhu možnosť znížiť náklady na odchýlku medzi plánovaným a skutočným množstvom odobratej elektriny.

Od 1.9.2009 bude informačný systém XMtrade®/ISOT V3.4 podporovať prepojenie denných trhov ČR a SR metódou market coupling. Objednávky z českej a slovenskej obchodnej zóny tak budú spoločne zosúhlasované, čím sa zvýši likvidita oboch denných trhov s elektrinou. V medzinárodnom projekte prepojenia denných trhov s elektrinou spolupracujeme ako dodávateľ riešenia nielen so spoločnosťou SEPS, a.s., ako objednávateľom, ale aj s operátorom trhu v ČR, spoločnosťou Operátor trhu s elektřinou, a.s., a jej dodávateľmi, spoločnosťami Logica Czech Republic, s.r.o., a INDRA Czech Republic, s.r.o.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®