všetky novinkyNovinkyOchranná známka MicroGridBox®

7. 6. 2023

V rámci projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa spoločnosť SFÉRA vytvorila užívateľský nástroj MicroGridBox® pre vytváranie a modifikáciu grafických modelov reprezentujúcich mikrogridy a ich integráciu do simulačného a monitorovacieho softvéru.

Dňa 31.05.2023 bola Úradom priemyselného vlastníctva SR zapísaná slovná ochranná známka EÚ (Vestník ÚPV SR č.10/2023): MicroGridBox®.

Viac informácií nájdete na produktovej stránke https://microgridbox.sk/

 

Predchádzajúce novinky

Rokovali sme so zástupcami ukrajinského operátora trhu s účasťou predsedu ÚRSO
24. 5. 2023

Téma Market Coupling bola hlavným predmetom diskusie zástupcov našej spoločnosti SFÉRA, a.s., s ukrajinskou delegáciou zastupujúcou spoločnosť Market Operator (Оператор Pинку), ktorá je operátorom ukrajinského trhu s elektrinou. Rokovania mali širší význa...

Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie
18. 5. 2023

Dňa 12. 5. 2023 SFÉRA, a.s., podpísala s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o po...

Na konferencii eFocus sme predstavili flexibilitu na energetických trhoch
10. 5. 2023

Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia. Takto znela téma májovej energetickej konferencie portálu eFOCUS.sk. Medzi prezentujúcimi odborníkmi nechýbal ani náš kolega Róbert Maier, ktorý účastníkom prehľadne objasnil aktuálnu energetickú tému...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®