všetky novinkyNovinkyRokovali sme so zástupcami ukrajinského operátora trhu s účasťou predsedu ÚRSO

24. 5. 2023

Téma Market Coupling bola hlavným predmetom diskusie zástupcov našej spoločnosti SFÉRA, a.s., s ukrajinskou delegáciou zastupujúcou spoločnosť Market Operator (Оператор Pинку), ktorá je operátorom ukrajinského trhu s elektrinou. Rokovania mali širší význam aj vzhľadom na skutočnosť, že na stretnutí sa osobne zúčastnil aj predseda slovenského Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Stretnutie, ktoré sa konalo 18.5.2023, začalo v priestoroch našej spoločnosti, kde boli prerokované možnosti spolupráce pre naplnenie technických a legislatívnych požiadaviek viacerých činností ukrajinského operátora trhu definovaných v návrhoch ukrajinskej legislatívy.

Náš kolega, Ing. Robert Maier, ktorý stál za úspešnou implementáciou nášho systému XMtrade®/PXS u ukrajinského operátora trhu, viedol jednania zamerané na rozšírenie prevádzkovaného systému. Dôvodom prejednávaných úprav je záujem o prípravu a zapojenie systému prevádzkovaného na Ukrajine do projektu prepojenia európskych denných trhov s elektrinou, tzv. Core Flow-based Market Coupling. Diskutované boli aj možnosti rozvoja činností ukrajinského operátora trhu v zmysle implementácie legislatívy týkajúcej sa nariadenia REMIT a jej dopadu na povinnosti organizátora trhu, ako aj legislatívy týkajúcej sa záruk pôvodu elektriny.

Rokovania sa preniesli aj na pôdu URSO, kde sa diskutovalo o možnostiach pripojenia Ukrajiny na Market Coupling aj za účasti predsedu úradu, Ing. Andreja Jurisa. Dôležitosť stretnutia spočívala aj v tom, že Ukrajina môže byť po ukončení vojnového konfliktu, vďaka svojmu potenciálu pre výrobu elektriny významným exportérom elektriny pre európsky energetický trh.

Predchádzajúce novinky

Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie
18. 5. 2023

Dňa 12. 5. 2023 SFÉRA, a.s., podpísala s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o po...

Na konferencii eFocus sme predstavili flexibilitu na energetických trhoch
10. 5. 2023

Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia. Takto znela téma májovej energetickej konferencie portálu eFOCUS.sk. Medzi prezentujúcimi odborníkmi nechýbal ani náš kolega Róbert Maier, ktorý účastníkom prehľadne objasnil aktuálnu energetickú tému...

Český operátor trhu využíva naše inovované riešenie
9. 5. 2023

Inovovaný informačný systém našej spoločnosti umožňuje českému operátorovi trhu OTE vydávať od začiatku mája záruky pôvodu v širšom rozsahu. Záruka pôvodu je preukázateľným dôkazom pre spotrebiteľa, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom období bola dod...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®