všetky novinkyNovinkyVývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie

18. 5. 2023

Dňa 12. 5. 2023 SFÉRA, a.s., podpísala s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Projekt bude realizovaný v rámci výzvy č. OPII-2022/7/22-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“.

Cieľom projektu je zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy dodaním novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov formou vytvorenia novej služby ponúkajúcej predikciu výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Služba bude spájať existujúce dáta z dvoch dostupných zdrojov:

Služba bude prevádzkovaná ako samostatný portál alebo ako súčasť produktov tretích strán primárne zameraných na monitoring a predpoveď počasia.

Predchádzajúce novinky

Na konferencii eFocus sme predstavili flexibilitu na energetických trhoch
10. 5. 2023

Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia. Takto znela téma májovej energetickej konferencie portálu eFOCUS.sk. Medzi prezentujúcimi odborníkmi nechýbal ani náš kolega Róbert Maier, ktorý účastníkom prehľadne objasnil aktuálnu energetickú tému...

Český operátor trhu využíva naše inovované riešenie
9. 5. 2023

Inovovaný informačný systém našej spoločnosti umožňuje českému operátorovi trhu OTE vydávať od začiatku mája záruky pôvodu v širšom rozsahu. Záruka pôvodu je preukázateľným dôkazom pre spotrebiteľa, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom období bola dod...

Odborníci z holandskej univerzity prezentovali nové trendy v energetike
5. 5. 2023

Seminár pod názvom Nové trendy v energetike očami zahraničných expertov konaný pod záštitou Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovala 4.5.2023 naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Podujatie bolo organizované ako súčasť...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®