všetky novinkyNovinkyNový bilančný systém pre spoločnosť Západoslovenská distribučná

21. 12. 2018

Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy dodáme nový bilančný systém pre účely denného trhu s elektrinou.

Systém bude v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSD) zabezpečovať procesy bilancovania distribučnej sústavy vrátane dátovej komunikácie s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľom prenosovej sústavy a dodávateľmi elektriny.

Informačný systém budeme integrovať do existujúceho IT prostredia ZSD. Kľúčová bude koordinácia s projektom IS KOC (Informačný systém konsolidácie odpočtových centrál), ktorý bude pre bilančný systém predstavovať zdroj dát.

Súčasťou zákazky je prevádzkovanie, podpora a rozvoj systému po dobu 4 rokov od nasadenia do produkčnej prevádzky.

Predchádzajúce novinky

Spúšťame nový projekt v spoločnosti Západoslovenská distribučná
19. 12. 2018

Naša firma dodá nový informačný systém, ktorý skonsoliduje všetky odpočty meradiel u najväčšieho prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na Slovensku. Informačný systém konsolidácie odpočtových centrál – to je názov novej zákazky, ktorú bude sfé...

Daniari potvrdili, že sme spoľahlivá firma
11. 12. 2018

Index daňovej spoľahlivosti preukázal našu dôveryhodnosť a svedomité plnenie daňových povinností. Finančná správa ocenila náš zodpovedný prístup k včasnému a správnemu plateniu daní. V novozavedenom indexe daňovej spoľahlivosti spoločnosť SFÉRA, a. s., ...

Konferencia Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“
7. 12. 2018

Nové energetické služby a posilnenie postavenia koncového odberateľa hrá najdôležitejšiu úlohu v transformácii energetiky k čistej energii. Peter Chochol, manažér pre energetiku, prezentoval pohľad sféra, a.s., na transformáciu sektora energetiky v progra...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®