všetky novinkyNovinkyDaniari potvrdili, že sme spoľahlivá firma

11. 12. 2018

Index daňovej spoľahlivosti preukázal našu dôveryhodnosť a svedomité plnenie daňových povinností.

Finančná správa ocenila náš zodpovedný prístup k včasnému a správnemu plateniu daní. V novozavedenom indexe daňovej spoľahlivosti spoločnosť SFÉRA, a. s., získala najlepší rating spoľahlivej firmy.

Uznanie zo strany finančnej správy nás teší a predovšetkým motivuje k udržaniu vysokého štandardu aj do budúcna.

Čo je index daňovej spoľahlivosti?

Daňový poriadok s účinnosťou od začiatku roka 2018 zaviedol index daňovej spoľahlivosti, ktorý má spoločnosti predovšetkým motivovať k dobrovoľnému a svedomitému plneniu daňových povinností. V rámci stanovených 40 kritérií daňoví úradníci hodnotia napríklad včasné predkladanie daňových priznaní, dodržiavanie daňových predpisov alebo výsledky daňovej kontroly. V indexe sú následne firmy rozdelené na spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé.

Hodnotenie sa týka všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sú registrované pre daň z príjmov a majú príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Spoľahlivé daňové subjekty môžu za svoju poctivosť získať až 20 benefitov v rámci tzv. osobitných daňových režimov. Ide napríklad o vyhotovenie žiadosti o povolenie platiť dane v splátkach, vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v skrátenej lehote 15 dní, skrátená lehota výplaty nadmerných odpočtov DPH či uprednostnenie miestneho zisťovania pred kontrolami.

Predchádzajúce novinky

Konferencia Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“
7. 12. 2018

Nové energetické služby a posilnenie postavenia koncového odberateľa hrá najdôležitejšiu úlohu v transformácii energetiky k čistej energii. Peter Chochol, manažér pre energetiku, prezentoval pohľad sféra, a.s., na transformáciu sektora energetiky v progra...

ITAPA 2018: Štátna a verejná správa pod tlakom digitalizácie
23. 11. 2018

O umelej inteligencii a energetickej efektívnosti inteligentných miest prednášali zástupcovia sféra, a.s., na konferencii ITAPA 2018. Kým slovenská štátna a verejná správa je opatrná, komerčný sektor má v tejto oblasti náskok, ktorý držíme aj my: Juraj B...

Pomáhame tým najbezbrannejším – „Mamička dýcham“
19. 11. 2018

Naša spoločnosť sféra, a.s., v spolupráci s Nadáciou Križovatka projekt „Mamička dýcham” dňa 8.11.2018 pomohla a darovala Klinike pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín 5 kusov monitorov dychu BABYSENSE 2 Pro. Monitory dychu sú dôležitou...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®